8. Nov 2011 6:02

Výzva na predkladanie cenových ponúk: Obnova spevnenej plochy v areáli MŠ Š. Závodníka

Predmet zákazky a typ zmluvy: 2.1 Názov zákazky : „ Obnova spevnenej plochy v areáli MŠ Š. Závodníka v Prievidzi“. 2.2 Druh zákazky : ZNH – zákazka na stavebné práce 2.3 Miesto dodania: Areál MŠ na Ul. Š. Závodníka v Prievidza 2.4 Na dodanie predmetu zákazky bude uzatvorená zmluva o dielo. 2.5 Predpokladaná hodnota zákazky : do 2 520,42 € bez DPH.

celý dokument k nahliadnutiu:ico_doc_46

Zadanie : ico_xls_46

Ďalšie aktuality

Pravidelné preskúšanie varovnej siete sirén - 9.12.2022

7. Dec 2022 9:48
Upozorňujeme obyvateľov, že z rozhodnutia vedenia sekcie krízového riadenia MV SR,…

Hravo žiť zdravo - rok v školskej záhrade

6. Dec 2022 10:28
Trenčiansky samosprávny kraj podporil MŠ Mišúta v Prievidzi grant Zelené oči

Výmena okien vo veľkej telocvični CVČ

2. Dec 2022 7:38
V týchto dňoch prebieha výmena okien v telocvični Centra voľného času.