8. Nov 2011 6:02

Výzva na predkladanie cenových ponúk: Obnova spevnenej plochy v areáli MŠ Š. Závodníka

Predmet zákazky a typ zmluvy: 2.1 Názov zákazky : „ Obnova spevnenej plochy v areáli MŠ Š. Závodníka v Prievidzi“. 2.2 Druh zákazky : ZNH – zákazka na stavebné práce 2.3 Miesto dodania: Areál MŠ na Ul. Š. Závodníka v Prievidza 2.4 Na dodanie predmetu zákazky bude uzatvorená zmluva o dielo. 2.5 Predpokladaná hodnota zákazky : do 2 520,42 € bez DPH.

celý dokument k nahliadnutiu:ico_doc_46

Zadanie : ico_xls_46

Ďalšie aktuality

Banícky jarmok získal ocenenie TOP turistický produkt…

19. Apr 2024 13:26
Banícky jarmok, ktorý každoročne organizuje mesto Prievidza a Kultúrne a spoločenské…

Zelená učebňa pod holým nebom

19. Apr 2024 13:18
Materská škola na Ceste Vl. Clementisa v Prievidzi je Zelenou školou zapojenou v…

Dajme nábytku druhý život

17. Apr 2024 12:30
Čo jeden nevyužíva, to môže byť pre druhého užitočné. Práve preto darujeme použitý…