8. Nov 2011 6:02

Výzva na predkladanie cenových ponúk: Obnova spevnenej plochy v areáli MŠ Š. Závodníka

Predmet zákazky a typ zmluvy: 2.1 Názov zákazky : „ Obnova spevnenej plochy v areáli MŠ Š. Závodníka v Prievidzi“. 2.2 Druh zákazky : ZNH – zákazka na stavebné práce 2.3 Miesto dodania: Areál MŠ na Ul. Š. Závodníka v Prievidza 2.4 Na dodanie predmetu zákazky bude uzatvorená zmluva o dielo. 2.5 Predpokladaná hodnota zákazky : do 2 520,42 € bez DPH.

celý dokument k nahliadnutiu:ico_doc_46

Zadanie : ico_xls_46

Ďalšie aktuality

Minister hospodárstva Karel Hirman navštívil región Hornej…

31. Mar 2023 12:43
30. marca navštívil mesto Prievidza Ing. Karel Hirman, minister hospodárstva…

Relácia mestského rozhlasu na 13. týždeň

30. Mar 2023 14:28
Uverejňujeme krátke správy, ktoré boli vyhlasované v mestskom rozhlase v 13. týždni.

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č. 5/2023 o…

30. Mar 2023 9:52
Číslo: 05/2023 Prílohy: VZN…