8. Nov 2011 6:02

Výzva na predkladanie cenových ponúk: Obnova spevnenej plochy v areáli MŠ Š. Závodníka

Predmet zákazky a typ zmluvy: 2.1 Názov zákazky : „ Obnova spevnenej plochy v areáli MŠ Š. Závodníka v Prievidzi“. 2.2 Druh zákazky : ZNH – zákazka na stavebné práce 2.3 Miesto dodania: Areál MŠ na Ul. Š. Závodníka v Prievidza 2.4 Na dodanie predmetu zákazky bude uzatvorená zmluva o dielo. 2.5 Predpokladaná hodnota zákazky : do 2 520,42 € bez DPH.

celý dokument k nahliadnutiu:ico_doc_46

Zadanie : ico_xls_46

Ďalšie aktuality

Korčuľovanie pre verejnosť i mestská plaváreň za symbolické…

30. Nov 2023 14:05
K zimným mesiacom patria aj zimné radovánky v podobe stavania snehuliakov…

Aktivity November

29. Nov 2023 13:21
Tréning pamäte Dňa 16.  Novembra 2023 sa v DC Bôbar Prievidza…

Zber biologicky rozložiteľného odpadu potrvá do 1.12.2023

29. Nov 2023 9:14
Vývoz nádob na biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad rodinných domov bude vzhľadom…