10. Jul 2018 12:57

Výzva na predkladanie cenových ponúk -Kultúrny dom Malá Lehôtka – zateplenie strechy a rekonštrukcia kotolne

Názov zákazky : „Kultúrny dom Malá Lehôtka – zateplenie strechy a rekonštrukcia kotolne“ Na dodanie predmetu zákazky bude uzatvorená zmluva o dielo Druh zákazky: zákazka na uskutočnenie stavebných prác Miesto dodania: Kultúrny dom Malá Lehôtka, Fr. Hečku 316/45, 971 01 Prievidza-Malá Lehôtka Predpokladaná hodnota zákazky: 49.900,00 €

celý dokument:

návrh zmluvy:

prílohy:

Ďalšie aktuality

Vybudovanie spevnenej plochy na Ul. M. Rázusa – II. Etapa

22. Feb 2024 8:28
Prievidzská samospráva ukončila verejné obstarávanie na zhotoviteľa zákazky -…

Obchodná verejná súťaž - predaj budovy na Košovskej ceste…

21. Feb 2024 15:41
Mesto Prievidza vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž: Predmetom je prevod trvale…

Voľby prezidenta Slovenskej republiky 2024

21. Feb 2024 7:29
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky vyhlásil Rozhodnutím č. 1/2024 Z. z.…