18. Jun 2018 12:43

Výzva na predkladanie cenových ponúk - Kultúrny dom Malá Lehôtka – zateplenie strechy a rekonštrukcia kotolne

Názov zákazky : „Kultúrny dom Malá Lehôtka – zateplenie strechy a rekonštrukcia kotolne“ Na dodanie predmetu zákazky bude uzatvorená zmluva o dielo Druh zákazky: zákazka na uskutočnenie stavebných prác Miesto dodania: Kultúrny dom Malá Lehôtka, Fr. Hečku 316/45, 971 01 Prievidza-Malá Lehôtka Predpokladaná hodnota zákazky: 49.900,00 €

celý dokument:

návrh zmluvy:

prílohy:

Ďalšie aktuality

Obchodná verejná súťaž na predaj budovy bývalej ZŠ na ul. P…

27. Feb 2024 15:31
Mesto Prievidza vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž o najvýhodnejší návrh na uzavretie…

Chystá sa zahájenie vývozu nádob na biologicky rozložiteľný…

27. Feb 2024 11:10
Vývoz nádob na biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad rodinných domov mesto…

Zasadnutie MsZ zo dňa 26.2.2024

27. Feb 2024 10:21
Dňa 26. februára 2024 sa konalo zasadnutia mestského zastupiteľstva v Dome kultúry v…