5. Jan 2012 14:27

Výzva na predkladanie cenových ponúk - Drobné opravy elektrických zásuviek, vypínačov, osvetlenia v objektoch MŠ a ŠJ MŠ zriadených mestom Prievidza

Predmet zákazky a typ zmluvy Názov zákazky: „Drobné opravy elektrických zásuviek, vypínačov, osvetlenia v objektoch MŠ a ŠJ MŠ zriadených mestom Prievidza.“ Druh zákazky: ZNH – zákazka na poskytnutie služby. Miesto dodania: Materské školy zriadené mestom Prievidza. Na dodanie predmetu zákazky budú vystavené objednávky podľa priebežne vznikajúcich požiadaviek jednotlivých materských škôl.

celý dokument : ico_doc_46

Ďalšie aktuality

Voľby do Európskeho parlamentu 2024

27. máj 2024 12:45
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky Rozhodnutím č.12 / 2024 Z.z. vyhlásil…

Rekonštrukcia lávok na Nábreží sv. Cyrila

27. máj 2024 8:10
Mesto prostredníctvom verejného obstarávania hľadá dodávateľa pre zákazku…

Nový chodník na Ul. J. Francisciho

27. máj 2024 8:02
Mesto vybuduje chodník k centrálnemu detskému ihrisku vo vnútrobloku na Ul. J.…