31. Mar 2021 14:31

Výzva na predkaldanie cenových ponúk - Rekonštrukcia ľahkoatletického štadióna na Ulici S. Chalupku“

Názov zákazky: Vypracovanie projektovej dokumentácie spojenej s výkonom autorského dozoru stavby „Rekonštrukcia ľahkoatletického štadióna na Ulici S. Chalupku“ Miesto dodania: mesto Prievidza Na dodanie predmetu zákazky bude uzatvorená zmluva o dielo. Druh zákazky: zákazka na poskytnutie služby; CPV: 71320000-7 Inžinierske projektovanie

prílohy:

Ďalšie aktuality

Dajme nábytku druhý život

17. Apr 2024 12:30
Čo jeden nevyužíva, to môže byť pre druhého užitočné. Práve preto darujeme použitý…

Zmena termínu vývozu hnedých nádob na biologicky…

16. Apr 2024 9:48
Informujeme obyvateľov, že v piatok t. j. 19.4.2024 sa nebude realizovať vývoz…

Mesto začne s rekonštrukciou cvičebného priestoru na ZŠ s…

16. Apr 2024 8:08
Od 1. mája začína rekonštrukcia cvičebného priestoru ZŠ a MŠ na Ul. Dobšinského.…