10. Mar 2021 11:59

Vývoz hnedých nádob na biologicky rozložiteľný odpad

Mesto Prievidza oznamuje, že od 1. marca prebieha vývoz hnedých nádob na biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad rodinných domov s frekvenciu vývozu 1x týždenne.

Ďalšie aktuality

Zasadnutie VVO II

30. máj 2023 8:16
Z poverenia predsedu VVO 2 Ing. Ľuboša Jelačiča  Vám oznamujeme, že zasadnutie…

Porucha na verejnom vodovode - Veľká Lehôtka

30. máj 2023 7:41
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s upozorňuje obyvateľov, že z…

Mesto Prievidza prideľovalo dotácie na mládežnícky šport

29. máj 2023 10:14
Mesto Prievidza podporuje športovú činnosť klubov aj v tomto roku viacerými spôsobmi…