4. Jan 2024 14:57

Výsledky participatívneho rozpočtu pre Prievidzu 2023/2024


Prievidzská samospráva vyhodnotila ďalší ročník svojho participatívneho rozpočtu. Mesto rozdelí 25 tisíc eur medzi 5 občianskych a komunitných projektov. Rozhodlo o tom hlasovanie verejnosti počas novembra 2023. Projekty získali dohromady 3402 hlasov.

Poradie projektov:

Poradové čísloNázov projektuPercentá hlasov %
1Ľudia v parku18,22
24 labky v meste17,59
3Beh pre mobilný hospic16,23
4Agátový háj pre kultúru raj11,64
5Mariánska hradná cesta9,44
6Netradičné detské ihrisko9,20
7Tanec nás spája7,20
8Hip – hopové leto5,66
9Spievanie pre každého4,81
Tabuľka hlasovania

Po sérií verejných informačných stretnutí, zbere projektových žiadostí, verejného zvažovania a fáze rozhodovania sa blížime do realizácie tohto participatívneho rozpočtu. Úspešné projekty budú realizované počas celého roka 2024. Sme vďační každému, kto si našiel čas a akoukoľvek formou prispel k nápadom, ktoré skvalitnia život obyvateľom nášho mesta.

Hlasovať za jednotlivé projekty mohol každý, kto má trvalé či prechodné bydlisko v meste Prievidza a dovŕšil vek nad 15 rokov. Každý mohol hlasovať až za päť projektov. Hlasovacie lístky boli distribuované priamo do domácností. V prípade záujmu si obyvatelia mohli stiahnuť ďalšie hlasovacie lístky z internetovej stránky mesta Prievidza alebo prevziať pri anketových zberných miestach. Lístky bolo možné posielať aj na mailovú adresu participácia@prievidza.sk Spolu bolo odovzdaných 3402 platných hlasov.

Výsledky boli ovplyvnené aj verejným zvažovaním, ktoré malo na celkovom výsledku podiel 20 percent zvažovania. Táto forma hlasovania bola určená pre autorov jednotlivých projektov. Verejné zvažovanie sa uskutočnilo 18.októbra. Na začiatku verejného zvažovania si jej účastníci dohodli kritériá, na základe ktorých hodnotili jednotlivé projekty. Žiadny autor projektu nemohol hodnotiť vlastný projekt.

Na prvom mieste sa umiestnil projekt „Ľudia v parku“, ktorý rozšíri oddychovú zónu pre návštevníkov mestského parku, revitalizuje priestranstvo v blízkosti piknikovej zóny a umiestni nové sedenia a ohniská. V rámci úprav sa takisto na blízke stromy doplnia búdky na hniezdenie vtáctva.

Na druhom mieste uspel projekt s názvom „4 labky v meste“, ktorý chce priniesť osvetu, ako aj praktické cvičenia, ktoré pomôžu majiteľom psov pochopiť svojich štvornohých miláčikov, zvládať ich a vytvoriť si vzájomný vzťah pre spokojné spolužitie.

Tretí skončil ušľachtilý projekt „Beh pre mobilný hospic“, ktorý je prejavom spolupatričnosti pre nevyliečiteľne chorých a zomierajúcich pacientov. V rámci charitatívneho dňa sa preto uskutoční ďalší ročník behu, z ktorého výťažku bude podporená činnosť mobilného hospicu.

Máme radosť, že na štvrtom mieste sa umiestnil komunitný projekt z mestskej časti Malá Lehôtka. „Agátový háj, pre kultúru raj“, ako znie názov projektu zahŕňa v sebe kompletnú výmenu drevených lavíc a stolov v amfiteátri agátového háju. Výsledkom bude funkčný, bezpečný a dlhodobý mobiliár, ktorý bude slúžiť obyvateľom na komunitné stretnutia ako aj kultúrne akcie.

Posledný projekt, ktorý sa v rámci možnosti mestského rozpočtu podarí uskutočniť je „Mariánska hradná cesta“. Zámerom projektu je edukácia obyvateľov mesta a turistov o histórii a prírode mesta Prievidza, prostredníctvom vybudovania náučného chodníka medzi miestom Prievidzského hradu (Mariánsky vŕšok), parkom Skotňa a skalným otvorom pod Mariánskym vŕškom. Cieľom je taktiež väčšia motivácia trávenia času vonku a v prírode.

Všetkým, ktorí sa zapojili do participatívneho rozpočtu ďakujeme a tešíme sa na realizáciu projektov v roku 2024.

Reportáž k príspevku

Ďalšie aktuality

Obchodná verejná súťaž na predaj budovy bývalej ZŠ na ul. P…

27. Feb 2024 15:31
Mesto Prievidza vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž o najvýhodnejší návrh na uzavretie…

Chystá sa zahájenie vývozu nádob na biologicky rozložiteľný…

27. Feb 2024 11:10
Vývoz nádob na biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad rodinných domov mesto…

Zasadnutie MsZ zo dňa 26.2.2024

27. Feb 2024 10:21
Dňa 26. februára 2024 sa konalo zasadnutia mestského zastupiteľstva v Dome kultúry v…