3. Nov 2021 14:55

Vypracovanie účelového energetického auditu pre mestské budovy v meste Prievidza

Mesto Prievidza realizuje od októbra 2021 projekt spolufinancovaný zo zdrojov EŠIF (Európsky fond regionálneho rozvoja), štátneho rozpočtu SR a z vlastných zdrojov v rámci operačného programu Kvalita životného prostredia s názvom „Vypracovanie účelového energetického auditu pre mestské budovy v meste Prievidza“, ITMS2014+ kód: 310041ALN6. Cieľom projektu je vytvoriť podmienky na posúdenie využitia garantovanej energetickej služby pre zvýšenie energetickej efektívnosti mestských budov v meste Prievidza.

Hlavnou aktivitou projektu je „Rozvoj energetických služieb na regionálnej a miestnej úrovni“. V rámci aktivity bude ako výstup projektu spracovaný účelový energetický audit pre 18 mestských budov v meste Prievidza za účelom posúdenia vhodnosti využitia garantovanej energetickej služby pri zvýšení energetickej efektívnosti jednotlivých objektov.
Projekt prispeje k riešeniu situácie v cieľovom území predovšetkým odborným zhodnotením existujúcej situácie energetickej efektívnosti jednotlivých mestských objektov a návrhom opatrení, ktoré je potrebné vykonať na dosiahnutie optimálnej energetickej efektívnosti jednotlivých objektov. Zároveň posúdi možnosť vhodnosti využitia garantovanej energetickej služby pre každý objekt, čím umožní žiadateľovi stanoviť ďalšiu stratégiu postupu v oblasti zvyšovania energetickej efektívnosti mestských budov a možnosti riešenia pre konkrétne objekty.
Zazmluvnená maximálna výška celkových oprávnených výdavkov (COV): 99 762,74 EUR
Maximálny nenávratný finančný príspevok (95% COV): 94 774,60 EUR

Ďalšie aktuality

Dajme nábytku druhý život

17. Apr 2024 12:30
Čo jeden nevyužíva, to môže byť pre druhého užitočné. Práve preto darujeme použitý…

Zmena termínu vývozu hnedých nádob na biologicky…

16. Apr 2024 9:48
Informujeme obyvateľov, že v piatok t. j. 19.4.2024 sa nebude realizovať vývoz…

Mesto začne s rekonštrukciou cvičebného priestoru na ZŠ s…

16. Apr 2024 8:08
Od 1. mája začína rekonštrukcia cvičebného priestoru ZŠ a MŠ na Ul. Dobšinského.…