9. Mar 2023 8:45

Vyplácanie dividend pre členov UPS Ráztočno


Výbor Urbárske pozemkové spoločenstvo Ráztočno oznamuje svojim členom, že bude vyplácať  dividendy – podiely  na hospodárskom výsledku spoločenstva za roky 2020-2021.Výplata podielov sa uskutoční v kancelárii Urbárskeho pozemkového spoločenstva, ktorá sa nachádza v budove povedľa Kultúrneho domu Ráztočno nad požiarnou zbrojnicou na Morovnianskej ulici  č. 403 v termíne  9. 10. a 11. marca 2023 a to podľa  abecedného zoznamu členov:
               –  vo štvrtok 9. marca v čase od 11.00 do 15.00 h priezviská na A, B, C, D, E, F, G, H, CH, I, J
               –  v piatok 10. marca v čase od 13.00 do 17.00 h priezviská na K, L, M
               –  v sobotu 11. marca v čase od 11.00 do 14.00 h priezviská na N, O, P, R, S, T, U, V, Z

Taktiež bude podielnikom  odovzdaná pozvánka s prílohami na zhromaždenie spoločenstva.

Ďalšie aktuality

Voľby do Európskeho parlamentu 2024

27. máj 2024 12:45
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky Rozhodnutím č.12 / 2024 Z.z. vyhlásil…

Rekonštrukcia lávok na Nábreží sv. Cyrila

27. máj 2024 8:10
Mesto prostredníctvom verejného obstarávania hľadá dodávateľa pre zákazku…

Nový chodník na Ul. J. Francisciho

27. máj 2024 8:02
Mesto vybuduje chodník k centrálnemu detskému ihrisku vo vnútrobloku na Ul. J.…