24. Oct 2023 14:17

Výjazdové zasadnutie VVO č. I


Oznamujeme verejnosti, že výjazdové zasadnutie VVO č. I. sa uskutoční 26.10.2023 o 16,00 hod. Začiatok bude na Ciglianskej ceste v priestoroch neziskovej organizácie Spokojnosť. Neskôr sa poslanci presunú na sídlisko Žabník a do mestskej časti Necpaly.

Ďalšie aktuality

Obchodná verejná súťaž na predaj budovy bývalej ZŠ na ul. P…

27. Feb 2024 15:31
Mesto Prievidza vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž o najvýhodnejší návrh na uzavretie…

Chystá sa zahájenie vývozu nádob na biologicky rozložiteľný…

27. Feb 2024 11:10
Vývoz nádob na biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad rodinných domov mesto…

Zasadnutie MsZ zo dňa 26.2.2024

27. Feb 2024 10:21
Dňa 26. februára 2024 sa konalo zasadnutia mestského zastupiteľstva v Dome kultúry v…