20. Aug 2010 8:10

Výdajné miesta čistiacich a dezinfekčných prostriedkov

Občania v zaplavených oblastiach si čistiace a dezinfekčné prostriedky naakumulované z verejnej materiálnej zbierky môžu vyzdvihnúť po predchádzajúcom telefonickom dohovore na odberných miestach: Na sídlisku Píly – Dom kultúry – kontakt: 541 20 29 V centre mesta na ZŠ Rastislavova – kontakt: 0903 162 960 Miestnosti, kde sa budú čistiace a dezinfekčné prostriedky vydávať, budú zverejnené na informačných plagátoch na budovách. Po preukázaní bydliska budú podľa možnosti občanom vydané čistiace a dezinfekčné prostriedky.

Čistiace a dezinfekčné prostriedky sú priebežne dopĺňané a v prípade nedostatku, alebo absencie konkrétneho čistiaceho prostriedku o tom budú občania informovaní na kontaktných telefónnych číslach.

Zároveň prosíme občanov, ktorí majú možnosť čistiace a dezinfekčné prostriedky darovať, aby ich priniesli:
Na sídlisku Píly – Dom kultúry v čase od 7.00 do 18.00, kontakt 541 20 29
V centre mesta na ZŠ Rastislavova – kontakt: 0903 162 960

Ďalšie aktuality

Voľby do Európskeho parlamentu 2024

27. máj 2024 12:45
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky Rozhodnutím č.12 / 2024 Z.z. vyhlásil…

Rekonštrukcia lávok na Nábreží sv. Cyrila

27. máj 2024 8:10
Mesto prostredníctvom verejného obstarávania hľadá dodávateľa pre zákazku…

Nový chodník na Ul. J. Francisciho

27. máj 2024 8:02
Mesto vybuduje chodník k centrálnemu detskému ihrisku vo vnútrobloku na Ul. J.…