20. Aug 2010 8:10

Výdajné miesta čistiacich a dezinfekčných prostriedkov

Občania v zaplavených oblastiach si čistiace a dezinfekčné prostriedky naakumulované z verejnej materiálnej zbierky môžu vyzdvihnúť po predchádzajúcom telefonickom dohovore na odberných miestach: Na sídlisku Píly – Dom kultúry – kontakt: 541 20 29 V centre mesta na ZŠ Rastislavova – kontakt: 0903 162 960 Miestnosti, kde sa budú čistiace a dezinfekčné prostriedky vydávať, budú zverejnené na informačných plagátoch na budovách. Po preukázaní bydliska budú podľa možnosti občanom vydané čistiace a dezinfekčné prostriedky.

Čistiace a dezinfekčné prostriedky sú priebežne dopĺňané a v prípade nedostatku, alebo absencie konkrétneho čistiaceho prostriedku o tom budú občania informovaní na kontaktných telefónnych číslach.

Zároveň prosíme občanov, ktorí majú možnosť čistiace a dezinfekčné prostriedky darovať, aby ich priniesli:
Na sídlisku Píly – Dom kultúry v čase od 7.00 do 18.00, kontakt 541 20 29
V centre mesta na ZŠ Rastislavova – kontakt: 0903 162 960

Ďalšie aktuality

Mesto Prievidza oslávilo deň učiteľov

28. Mar 2023 14:07
Aj tento rok si 28. marca o 9:00 hod. v priestoroch KaSS v Prievidzi 20 učiteľov…

Pracovné trhy 2023

28. Mar 2023 9:23
Kontaktné centrum Prievidza v rámci projektu Podpora zamestnateľnosti v regióne…

30-roční seniori v Necpaloch

27. Mar 2023 13:10
SLÁVNOSTNÁ ČLENSKÁ SCHÔDZA PRI PRÍLEŽITOSTI 30. VÝROČIA VZNIKU KLUBU DÔCHODCOV.