21. Nov 2023 15:55

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č. 18/2023 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Prievidza


Číslo:

18/2023

Prílohy:

VZN č. 18/2023
(pdf, 329 kB)

Schválené:

30.10.2023

Vyhlásené:

06.11.2023

Účinnosť od:

20.11.2023

Ďalšie aktuality

Vybudovanie spevnenej plochy na Ul. M. Rázusa – II. Etapa

22. Feb 2024 8:28
Prievidzská samospráva ukončila verejné obstarávanie na zhotoviteľa zákazky -…

Obchodná verejná súťaž - predaj budovy na Košovskej ceste…

21. Feb 2024 15:41
Mesto Prievidza vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž: Predmetom je prevod trvale…

Voľby prezidenta Slovenskej republiky 2024

21. Feb 2024 7:29
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky vyhlásil Rozhodnutím č. 1/2024 Z. z.…