1. Jan 2023 7:58

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č. 12/2022 o určení úhrad za sociálne služby poskytované mestom Prievidza - zrušené


Číslo:

12/2022

Prílohy:

VZN č. 12/2022
(pdf, 215 kB)

Ďalšie aktuality

Zasadnutie VVO II

30. máj 2023 8:16
Z poverenia predsedu VVO 2 Ing. Ľuboša Jelačiča  Vám oznamujeme, že zasadnutie…

Porucha na verejnom vodovode - Veľká Lehôtka

30. máj 2023 7:41
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s upozorňuje obyvateľov, že z…

Mesto Prievidza prideľovalo dotácie na mládežnícky šport

29. máj 2023 10:14
Mesto Prievidza podporuje športovú činnosť klubov aj v tomto roku viacerými spôsobmi…