30. Aug 2023 13:25

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č. 10 /2023 o určení úhrad za sociálne služby poskytované mestom Prievidza


Číslo:

10/2023

Prílohy:

VZN č. 10/2023
(pdf, 170 kB)

Schválené:

26.06.2023

Vyhlásené:

28.06.2023

Účinnosť od:

01.08.2023

Ďalšie aktuality

Daň z nehnuteľnosti splatná do konca septembra

21. Sep 2023 15:13
Oddelenie daní a poplatkov Mestského úradu Prievidza pripomína daňovníkom dane z…

Olympia v Amsterdame

20. Sep 2023 15:32
Cvičenky Olympie pri Olympijskom klube Prievidza, pod vedením cvičiteľky Jitky…

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č. 14/2023…

18. Sep 2023 15:22
Číslo: 14/2023 Prílohy: VZN…