15. Mar 2023 14:04

Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2023 o určení miesta a času zápisu na plnenie povinnej školskej dochádzky a stanovení školských obvodov pre základné školy v meste Prievidza


Číslo:

03/2023

Prílohy:

VZN č. 3/2023
(pdf, 119 kB)

Schválené:

27.02.2023

Vyhlásené:

28.02.2023

Účinnosť od:

15.03.2023

Ďalšie aktuality

Hornonitriansky banícky spolok ďakuje za dotáciu z rozpočtu…

8. Dec 2023 9:09
Mesto Prievidza aj v roku 2023 poskytlo Hornonitrianskemu baníckemu spolku dotáciu z…

Oznam o prerušení dodávky tepla TÚV a ÚK

6. Dec 2023 12:18
PTH, a.s. týmto oznamuje svojim odberateľom tepla, že z dôvodu odstránenia havárie…

Zrušenie zasadnutia VVO č. I

6. Dec 2023 11:09
Oznamujeme verejnosti, že zajtra t.j. vo štvrtok 7.12.2023 sa neuskutoční…