11. Feb 2019 10:55

Voľby do Európskeho parlamentu

Mesto Prievidza poskytuje základné informácie pre občanov ohľadom volieb do Európskeho parlamentu konajúcich sa v sobotu 25. mája 2019.

V týchto voľbách má právo voliť občan Slovenskej republiky, ktorý má na území Slovenskej republiky trvalý pobyt a najneskôr v deň volieb dovŕšil vek 18 rokov. Právo voliť má aj občan, ktorý nemá trvalý pobyt na území SR, ale v deň volieb sa zdržiava na území SR. Voliť do EP v tých istých voľbách možno len v jednom členskom štáte Európskej únie.

Volič, ktorý má trvalý pobyt na území SR, ale v deň konania volieb nemôže voliť v meste svojho trvalého bydliska vo volebnom okrsku, môže požiadať obec svojho trvalého pobytu o vydanie hlasovacieho preukazu. O hlasovací preukaz môže požiadať osobne najneskôr posledný pracovný deň pred konaním volieb (t. j. 24.5.2019), alebo v listinnej forme tak, aby žiadosť bola doručená obci 15 dní pred dňom konania volieb, alebo elektronicky prostredníctvom e-mailu s rovnakými podmienkami.

Ďalšie aktuality

Voľby prezidenta Slovenskej republiky 2024

21. Feb 2024 7:29
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky vyhlásil Rozhodnutím č. 1/2024 Z. z.…

Odstávka vody

20. Feb 2024 8:05
Oznamujeme obyvateľom, že z dôvodu poruchy na verejnom vodovode bude dnes 20.2.2024…

Žiadosti o dotácie čakajú na vyhodnotenie

19. Feb 2024 12:52
Prievidzská samospráva spustila v januári elektronický systém podávania dotácií,…