28. Dec 2018 8:42

Vianočný svietnik

Okresný výbor slovenského zväzu záhradkárov usporiadal 18.12. 2018 v CVČ Prievidzi súťaž v aranžovaní pre základné a stredné školy na tému – vianočný svietnik. Súťažilo sa o putovný pohár prednostu mestského úradu v Prievidzi.

Bol to už 33 ročník. Akcie sa zúčastnilo 9 základných škôl, jedna špeciálna zš a jedna stredná škola – spolu 37 súťažiacich. Na úvod všetkých privítal p.Pastierik Emil – predseda OV SZZ , pani Krejčová oboznámila súťažiacich s podmienkami a pravidlami pri aranžovaní. Žiaci mali 1 hod. na zhotovenie svietnika, následne 3 členná komisia vyhodnotila hotové diela.
Najlepšie sa darilo žiakom zo základnej školy z N.Rudna . obsadili 1.miesto – Mederová Radka , 2.miesto – Steinerová Kristína, na 3.mieste – Brtko Šimon zo zš N.Rudno . Zo špeciálnej zš na 1.mieste – Lacková Veronika, 2.miesto – Cicková Dominika,3.miesto – Betyárová Božena. Zo Sš HSaO – ,,Kalina,, na 1.mieste – Ličková Katarína, na 2.mieste – Petrová Michaela, 3.miesto – Kališová Helena.

V súťaži družstiev sa na 1.miete umiestnila zš. z N.Rudna, 2.miesto zš. Sama Chalupku, 3.miesto zš. Bystričany. Prednosta mestského úradu MVDr.Turanovič Norbert pogratuloval víťazom ,odovzdal diplomy a putovný pohár základnej školy z N.Rudna .

Na záver predseda OV SZZ všetkým poďakoval za účasť, poprial všetko dobré a príjemné prežitie vianočných sviatkov.

text: M.Polcer tajomník OV SZZ

Ďalšie aktuality

Vybudovanie spevnenej plochy na Ul. M. Rázusa – II. Etapa

22. Feb 2024 8:28
Prievidzská samospráva ukončila verejné obstarávanie na zhotoviteľa zákazky -…

Obchodná verejná súťaž - predaj budovy na Košovskej ceste…

21. Feb 2024 15:41
Mesto Prievidza vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž: Predmetom je prevod trvale…

Voľby prezidenta Slovenskej republiky 2024

21. Feb 2024 7:29
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky vyhlásil Rozhodnutím č. 1/2024 Z. z.…