16. Sep 2014 12:59

Vererjná vyhláška - dodatočné povolenie

zmeny stavby „Polyfunkčný objekt – Herňa Zmena I. “ v k. ú. Prievidza na pozemku parc. č. 3984/29, 3984/30 a 3984/43 – podľa stavebného povolenia “ v k. ú. Prievidza

celý dokument :ico_doc_46

Ďalšie aktuality

Vybudovanie spevnenej plochy na Ul. M. Rázusa – II. Etapa

22. Feb 2024 8:28
Prievidzská samospráva ukončila verejné obstarávanie na zhotoviteľa zákazky -…

Obchodná verejná súťaž - predaj budovy na Košovskej ceste…

21. Feb 2024 15:41
Mesto Prievidza vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž: Predmetom je prevod trvale…

Voľby prezidenta Slovenskej republiky 2024

21. Feb 2024 7:29
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky vyhlásil Rozhodnutím č. 1/2024 Z. z.…