16. Sep 2014 12:59

Vererjná vyhláška - dodatočné povolenie

zmeny stavby „Polyfunkčný objekt – Herňa Zmena I. “ v k. ú. Prievidza na pozemku parc. č. 3984/29, 3984/30 a 3984/43 – podľa stavebného povolenia “ v k. ú. Prievidza

celý dokument :ico_doc_46

Ďalšie aktuality

Relácia mestského rozhlasu na 32. týždeň

11. Aug 2022 7:22
Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase v 32. týždni.

Upozorňujeme na zmeny v umiestnení volebných miestností

10. Aug 2022 13:27
Pre spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov…

Delegovanie do volebných komisií

10. Aug 2022 12:47
Členom volebnej komisie môže byť ten, kto dovŕšil 18 rokov veku, je spôsobilý na…