Oznámenie o začatí opätovného prerokovania návrhu územnoplánovacej dokumentácie „Zmena a doplnok č. 2/2021 ÚPN zóny Prievidza Necpaly“
Dátum zverejnenia: 21.04.2023
Dokument na stiahnutie:

Upovedomenie o začatí konania: Optimalizácia trate Prievidza – Jelšovce
Dátum zverejnenia: 14.04.2023
Dokument na stiahnutie:

Oznámenie o strategickom dokumente „Zmeny a doplnky č. 16 Územného plánu mesta Prievidza“
Dátum zverejnenia: 02.08.2022
Dokument na stiahnutie:

Oznámenie o začatí prerokovania návrhu územnoplánovacej dokumentácie „Zmeny a doplnky č. 16 Územného plánu mesta Prievidza“
Link: „Zmeny a doplnky č. 16 Územného plánu mesta Prievidza“
Dátum zverejnenia predaja: 18.07.2022
Dokument na stiahnutie: