5. Jan 2012 14:17

Verejná výzva na predkladanie cenových ponúk- mobilný operátor

1. Identifikácia obstarávateľskej organizácie Kontaktná osoba pre verejné obstarávanie : Iveta Krajčíková Telefón: 046/5179601 Elektronická pošta: iveta.krajcikova@prievidza.sk Kontaktná osoba pre veci technické : JUDr. Ing. Ľuboš Maxina PhD. Telefón: 046/5179105 Elektronická pošta : zastupcaprimatora@prievidza.sk Internetová adresa: www.prievidza.sk 2. Predmet zákazky Zákazka na poskytnutie služby. Kategória služby 5 – Telekomunikačné služby

celý dokument : ico_doc_46

Ďalšie aktuality

Oznam o prerušení dodávky tepla TÚV a ÚK

6. Dec 2023 12:18
PTH, a.s. týmto oznamuje svojim odberateľom tepla, že z dôvodu odstránenia havárie…

Zrušenie zasadnutia VVO č. I

6. Dec 2023 11:09
Oznamujeme verejnosti, že zajtra t.j. vo štvrtok 7.12.2023 sa neuskutoční…

Stránkové dni a úradné hodiny

5. Dec 2023 16:39
Oznamujeme verejnosti, že s účinnosťou od 1.12. 2023 sa určujú stránkové dni a…