10. Mar 2011 14:20

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Krajský úrad životného prostredia v Trenčíne a Mestský úrad v Prievidzi upozorňujú občanov mesta, že dňa 01.03.2011 bola na monitorovacej stanici v Prievidzi a v Bystričanoch 30-krát prekročená 24-hodinová limitná hodnota pre znečisťujúcu látku PM10 v ovzduší, čo môže mať nepriaznivé účinky na ľudské zdravie ako je podráždenie horných dýchacích ciest sprevádzaných kašľom, kýchaním a podráždenie očných spojiviek. Túto situáciu spôsobuje najmä doprava a lokálne vykurovanie tuhými palivami. Na základe Všeobecne záväznej vyhlášky č.

2/2010 Krajského úradu životného prostredia v Trenčíne, ktorou sa vydáva Akčný plán na zabezpečenie kvality ovzdušia, žiadame občanov mesta, aby po dobu 1 týždňa obmedzili v rámci svojich možností vykurovanie domácností tuhými palivami, prašné stavebné práce a cestovanie individuálnou automobilovou dopravou.

Táto všeobecne záväzná vyhláška bola spracovaná na základe §12 zákona č. 137/2010 Z.z., o ovzduší a schválená Ministerstvom pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky a je dostupná k nahliadnutiu na Mestskom úrade v Prievidzi na oddelení územného plánovania a životného prostredia (budova Priemstavu) v pondelok, utorok v čase od 7:00 h do 15:30 h, v stredu v čase od 7:00 h do 16:30 h, vo štvrtok v čase od 7:00 h do 15:30 h a piatok 7:00 h do 13:15 h.

 Za porozumenie ďakujeme!

                                                                                JUDr. Katarína M A CH Á Č K O V Á

                                                                                         primátorka mesta Prievidza

 

Ďalšie aktuality

Korčuľovanie pre verejnosť i mestská plaváreň za symbolické…

30. Nov 2023 14:05
K zimným mesiacom patria aj zimné radovánky v podobe stavania snehuliakov…

Aktivity November

29. Nov 2023 13:21
Tréning pamäte Dňa 16.  Novembra 2023 sa v DC Bôbar Prievidza…

Zber biologicky rozložiteľného odpadu potrvá do 1.12.2023

29. Nov 2023 9:14
Vývoz nádob na biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad rodinných domov bude vzhľadom…