10. Mar 2011 14:20

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Krajský úrad životného prostredia v Trenčíne a Mestský úrad v Prievidzi upozorňujú občanov mesta, že dňa 01.03.2011 bola na monitorovacej stanici v Prievidzi a v Bystričanoch 30-krát prekročená 24-hodinová limitná hodnota pre znečisťujúcu látku PM10 v ovzduší, čo môže mať nepriaznivé účinky na ľudské zdravie ako je podráždenie horných dýchacích ciest sprevádzaných kašľom, kýchaním a podráždenie očných spojiviek. Túto situáciu spôsobuje najmä doprava a lokálne vykurovanie tuhými palivami. Na základe Všeobecne záväznej vyhlášky č.

2/2010 Krajského úradu životného prostredia v Trenčíne, ktorou sa vydáva Akčný plán na zabezpečenie kvality ovzdušia, žiadame občanov mesta, aby po dobu 1 týždňa obmedzili v rámci svojich možností vykurovanie domácností tuhými palivami, prašné stavebné práce a cestovanie individuálnou automobilovou dopravou.

Táto všeobecne záväzná vyhláška bola spracovaná na základe §12 zákona č. 137/2010 Z.z., o ovzduší a schválená Ministerstvom pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky a je dostupná k nahliadnutiu na Mestskom úrade v Prievidzi na oddelení územného plánovania a životného prostredia (budova Priemstavu) v pondelok, utorok v čase od 7:00 h do 15:30 h, v stredu v čase od 7:00 h do 16:30 h, vo štvrtok v čase od 7:00 h do 15:30 h a piatok 7:00 h do 13:15 h.

 Za porozumenie ďakujeme!

                                                                                JUDr. Katarína M A CH Á Č K O V Á

                                                                                         primátorka mesta Prievidza

 

Ďalšie aktuality

Voľby do Európskeho parlamentu 2024

27. máj 2024 12:45
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky Rozhodnutím č.12 / 2024 Z.z. vyhlásil…

Rekonštrukcia lávok na Nábreží sv. Cyrila

27. máj 2024 8:10
Mesto prostredníctvom verejného obstarávania hľadá dodávateľa pre zákazku…

Nový chodník na Ul. J. Francisciho

27. máj 2024 8:02
Mesto vybuduje chodník k centrálnemu detskému ihrisku vo vnútrobloku na Ul. J.…