26. Aug 2011 7:48

Verejná vyhláška- zverejnenie záverečného stanoviska z posúdenia strategického dokumentu Územného plánu obce Nedožery-Brezany

OZNÁMENIE.

Mesto Prievidza oznamuje dotknutým fyzickým a právnickým osobám a ostatnej verejnosti verejnou vyhláškou- zverejnenie záverečného stanoviska z posúdenia strategického dokumentu Územného plánu obce Nedožery-Brezany.

Oznámenie – Dokument vo formáte PDF : ico_pdf_46

Z Á V E R E Č N É S T A N O V I S K O z posúdenia strategického dokumentu Územný plán obce Nedožery-Brezany : ico_doc_46

Ďalšie aktuality

Pozvánka na zasadnutie Mestského zastupiteľstva - 12.12.2022

8. Dec 2022 13:31
V zmysle § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších…

Relácia mestského rozhlasu na 49. týždeň

8. Dec 2022 11:46
Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase v 49. týždni.

Všeobecne záväzné nariadenia mesta Prievidza č. 7/2022 –…

8. Dec 2022 9:34
Číslo: 7/2022 Prílohy: VZN_7…