12. Apr 2012 5:44

Verejná vyhláška - stavebník Milan Vetrák

Stavebník Milan Vetrák a manž. Emília, Gorkého 7/13, Prievidza podal dňa 06.02.2012 na tunajšom stavebnom úrade žiadosť o stavebné povolenie na zmenu stavby „Prístavba záhradnej chatky“ . Stavba sa nachádza v kat.území: Prievidza, na parc.č.: 7855/10 v záhradkovej lokalite, časť Vlčie Kúty. Stavebná úprava spočíva v jednopodlažnej prístavbe skladu na náradie a na ovocie. Dňom podania žiadosti bolo začaté spojené územné a stavebné konanie.

Celý dokument : ico_doc_46

Ďalšie aktuality

30-roční seniori v Necpaloch

27. Mar 2023 13:10
SLÁVNOSTNÁ ČLENSKÁ SCHÔDZA PRI PRÍLEŽITOSTI 30. VÝROČIA VZNIKU KLUBU DÔCHODCOV.

Rozprávkové javisko 2023

27. Mar 2023 7:43
Dňa 23. 3. 2023 sa v RKC v Prievidzi uskutočnila regionálna prehliadka detskej…

Relácia mestského rozhlasu na 12. týždeň

24. Mar 2023 10:44
Uverejňujeme krátke správy, ktoré boli vyhlasované v mestskom rozhlase v 12. týždni.