12. Apr 2012 5:44

Verejná vyhláška - stavebník Milan Vetrák

Stavebník Milan Vetrák a manž. Emília, Gorkého 7/13, Prievidza podal dňa 06.02.2012 na tunajšom stavebnom úrade žiadosť o stavebné povolenie na zmenu stavby „Prístavba záhradnej chatky“ . Stavba sa nachádza v kat.území: Prievidza, na parc.č.: 7855/10 v záhradkovej lokalite, časť Vlčie Kúty. Stavebná úprava spočíva v jednopodlažnej prístavbe skladu na náradie a na ovocie. Dňom podania žiadosti bolo začaté spojené územné a stavebné konanie.

Celý dokument : ico_doc_46

Ďalšie aktuality

Aktivity November

29. Nov 2023 13:21
Tréning pamäte Dňa 16.  Novembra 2023 sa v DC Bôbar Prievidza uskutočnil pre…

Zber biologicky rozložiteľného odpadu potrvá do 1.12.2023

29. Nov 2023 9:14
Vývoz nádob na biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad rodinných domov bude vzhľadom…

Informácie o spustení dotačného systému e grant

28. Nov 2023 10:04
Registrácia a prihlásenie na podávanie žiadostí o dotácie bude možné…