12. Apr 2012 5:44

Verejná vyhláška - stavebník Milan Vetrák

Stavebník Milan Vetrák a manž. Emília, Gorkého 7/13, Prievidza podal dňa 06.02.2012 na tunajšom stavebnom úrade žiadosť o stavebné povolenie na zmenu stavby „Prístavba záhradnej chatky“ . Stavba sa nachádza v kat.území: Prievidza, na parc.č.: 7855/10 v záhradkovej lokalite, časť Vlčie Kúty. Stavebná úprava spočíva v jednopodlažnej prístavbe skladu na náradie a na ovocie. Dňom podania žiadosti bolo začaté spojené územné a stavebné konanie.

Celý dokument : ico_doc_46

Ďalšie aktuality

Voľby do Európskeho parlamentu 2024

27. máj 2024 12:45
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky Rozhodnutím č.12 / 2024 Z.z. vyhlásil…

Rekonštrukcia lávok na Nábreží sv. Cyrila

27. máj 2024 8:10
Mesto prostredníctvom verejného obstarávania hľadá dodávateľa pre zákazku…

Nový chodník na Ul. J. Francisciho

27. máj 2024 8:02
Mesto vybuduje chodník k centrálnemu detskému ihrisku vo vnútrobloku na Ul. J.…