12. Apr 2012 5:44

Verejná vyhláška - stavebník Milan Vetrák

Stavebník Milan Vetrák a manž. Emília, Gorkého 7/13, Prievidza podal dňa 06.02.2012 na tunajšom stavebnom úrade žiadosť o stavebné povolenie na zmenu stavby „Prístavba záhradnej chatky“ . Stavba sa nachádza v kat.území: Prievidza, na parc.č.: 7855/10 v záhradkovej lokalite, časť Vlčie Kúty. Stavebná úprava spočíva v jednopodlažnej prístavbe skladu na náradie a na ovocie. Dňom podania žiadosti bolo začaté spojené územné a stavebné konanie.

Celý dokument : ico_doc_46

Ďalšie aktuality

Pravidelné preskúšanie varovnej siete sirén - 9.12.2022

7. Dec 2022 9:48
Upozorňujeme obyvateľov, že z rozhodnutia vedenia sekcie krízového riadenia MV SR,…

Hravo žiť zdravo - rok v školskej záhrade

6. Dec 2022 10:28
Trenčiansky samosprávny kraj podporil MŠ Mišúta v Prievidzi grant Zelené oči

Výmena okien vo veľkej telocvični CVČ

2. Dec 2022 7:38
V týchto dňoch prebieha výmena okien v telocvični Centra voľného času.