12. Apr 2012 5:44

Verejná vyhláška - stavebník Milan Vetrák

Stavebník Milan Vetrák a manž. Emília, Gorkého 7/13, Prievidza podal dňa 06.02.2012 na tunajšom stavebnom úrade žiadosť o stavebné povolenie na zmenu stavby „Prístavba záhradnej chatky“ . Stavba sa nachádza v kat.území: Prievidza, na parc.č.: 7855/10 v záhradkovej lokalite, časť Vlčie Kúty. Stavebná úprava spočíva v jednopodlažnej prístavbe skladu na náradie a na ovocie. Dňom podania žiadosti bolo začaté spojené územné a stavebné konanie.

Celý dokument : ico_doc_46

Ďalšie aktuality

Oprava poruchy na verejnom vodovode - Ul. J. Červeňa

17. Aug 2022 8:48
Upozorňujeme obyvateľov, že z dôvodu opravy poruchy na verejnom vodovode bude dnes…

Prievidžania, spravme gesto, hlasujme za naše mesto!

15. Aug 2022 14:16
Pomôžte nám získať mestský park s aktivitami pre každého.

Oznámenie o neprítomnosti zapisovateľky dňa 17.8.2022

15. Aug 2022 8:16
Mesto Prievidza oznamuje politickým stranám, koalíciám a nezávislým kandidátom, že…