6. Aug 2012 12:48

Verejná vyhláška - Stavebné povolenie, Mgr. Andrej Benzír

Stavebník Mgr. Andrej Benzír, Fialková ulica č. 740/24, 971 01 Prievidza podal dňa 09.07.2012 na tunajšom stavebnom úrade žiadosť o stavebné povolenie na zmenu stavby v bytovom dome s. č. 40247 „ Statické vyjadrenie k stavebným úpravám “. Stavba sa nachádza v kat. území Prievidza na pozemku parc. č. 5304 na Na karasiny, byt č. 13, vchod č. 27.

celý dokument na stiahnutie: ico_doc_46

Ďalšie aktuality

Relácia mestského rozhlasu na 32. týždeň

11. Aug 2022 7:22
Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase v 32. týždni.

Upozorňujeme na zmeny v umiestnení volebných miestností

10. Aug 2022 13:27
Pre spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov…

Delegovanie do volebných komisií

10. Aug 2022 12:47
Členom volebnej komisie môže byť ten, kto dovŕšil 18 rokov veku, je spôsobilý na…