3. Oct 2011 11:44

Verejná vyhláška- stavebné konanie- COOP Jednota

Navrhovateľ COOP Jednota SD, A. Hlinku I. 437, 971 68 Prievidza, podal dňa 13.09.2011 návrh na vydanie stavebného povolenia na zmenu stavby „Prístavba a prestavba COOP JEDNOTA - TEMPO“ - stavebné objekty: SO 01 Prestavba a prístavba COOP JEDNOTA – TEMPO a SO 04 Prekládka NN vedenia na parc. č. 5086/2, 5086/28, 5086/29, 5086/55 v k. ú. Prievidza.

celý dokument: ico_doc_46

Ďalšie aktuality

Banícky jarmok získal ocenenie TOP turistický produkt…

19. Apr 2024 13:26
Banícky jarmok, ktorý každoročne organizuje mesto Prievidza a Kultúrne a spoločenské…

Zelená učebňa pod holým nebom

19. Apr 2024 13:18
Materská škola na Ceste Vl. Clementisa v Prievidzi je Zelenou školou zapojenou v…

Dajme nábytku druhý život

17. Apr 2024 12:30
Čo jeden nevyužíva, to môže byť pre druhého užitočné. Práve preto darujeme použitý…