3. Oct 2011 11:44

Verejná vyhláška- stavebné konanie- COOP Jednota

Navrhovateľ COOP Jednota SD, A. Hlinku I. 437, 971 68 Prievidza, podal dňa 13.09.2011 návrh na vydanie stavebného povolenia na zmenu stavby „Prístavba a prestavba COOP JEDNOTA - TEMPO“ - stavebné objekty: SO 01 Prestavba a prístavba COOP JEDNOTA – TEMPO a SO 04 Prekládka NN vedenia na parc. č. 5086/2, 5086/28, 5086/29, 5086/55 v k. ú. Prievidza.

celý dokument: ico_doc_46

Ďalšie aktuality

Daň z nehnuteľnosti splatná do konca septembra

21. Sep 2023 15:13
Oddelenie daní a poplatkov Mestského úradu Prievidza pripomína daňovníkom dane z…

Olympia v Amsterdame

20. Sep 2023 15:32
Cvičenky Olympie pri Olympijskom klube Prievidza, pod vedením cvičiteľky Jitky…

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č. 14/2023…

18. Sep 2023 15:22
Číslo: 14/2023 Prílohy: VZN…