26. Nov 2018 8:09

Verejná vyhláška- Rozhodnutie - TEMPO SM 202, COOP JEDNOTA PRIEVIDZA – SPEVNENÉ PLOCHY- COOP Jednota

Stavba je členená na objekty: SO 01 Spevnené plochy, SO 02 Ochrana telekomunikačného kábla, SO 03 Ochrana elektrického rozvodu NN, SO 04 Preložka, ochrana verejného osvetlenia.

celý dokument:

Ďalšie aktuality

Relácia mestského rozhlasu na 32. týždeň

11. Aug 2022 7:22
Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase v 32. týždni.

Upozorňujeme na zmeny v umiestnení volebných miestností

10. Aug 2022 13:27
Pre spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov…

Delegovanie do volebných komisií

10. Aug 2022 12:47
Členom volebnej komisie môže byť ten, kto dovŕšil 18 rokov veku, je spôsobilý na…