25. Jul 2011 7:03

Verejná vyhláška - rozhodnutie o zmene stavby pred jej dokončením

Žiadateľ SCP s.r.o., Adresa 821 04 B r a t i s l a v a , Technická 7, ( ďalej len „stavebník“) požiadal dňa 05.04.2011, s doplnením dňa 05.07.2011 na tunajšom úrade, o vydanie povolenia na zmenu stavby pred jej dokončením podľa projektovej dokumentácie označenej pod názvom „Shopping park Korzo Prievidza“, SO 04 Komunikácie, parkoviská a spevnené plochy, v katastrálnom území Prievidza, na pozemkoch parcelné číslo 3980/1, 3980/9, 3980/14, 3980/15, 4858/2, 4858/6, 3980/19, 3976/26, 3980/17, 4857/13.

Ďalšie aktuality

MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKA V MODERNEJ GYMNASTIKE

23. máj 2024 9:14
Moderné gymnastky na Majstrovstvách Slovenska. Minulý týždeň sa konali…

Zmena termínu vývozu hnedých nádob na biologicky…

21. máj 2024 15:01
Informujeme obyvateľov, že v piatok t. j. 24.5.2024 sa nebude realizovať vývoz…

Mesto chce rekonštruovať bazén mestskej plavárne

21. máj 2024 9:28
Na základe ukončeného verejného obstarávanie samospráva uzatvorila zmluvu na…