25. Jul 2011 7:03

Verejná vyhláška - rozhodnutie o zmene stavby pred jej dokončením

Žiadateľ SCP s.r.o., Adresa 821 04 B r a t i s l a v a , Technická 7, ( ďalej len „stavebník“) požiadal dňa 05.04.2011, s doplnením dňa 05.07.2011 na tunajšom úrade, o vydanie povolenia na zmenu stavby pred jej dokončením podľa projektovej dokumentácie označenej pod názvom „Shopping park Korzo Prievidza“, SO 04 Komunikácie, parkoviská a spevnené plochy, v katastrálnom území Prievidza, na pozemkoch parcelné číslo 3980/1, 3980/9, 3980/14, 3980/15, 4858/2, 4858/6, 3980/19, 3976/26, 3980/17, 4857/13.

Ďalšie aktuality

Oprava poruchy na verejnom vodovode - Ul. V. Benedikta,…

19. Aug 2022 8:08
Upozorňujeme obyvateľov, že z dôvodu opravy poruchy na verejnom vodovode bude dnes…

Oprava poruchy na verejnom vodovode - Ul. J. Červeňa

17. Aug 2022 8:48
Upozorňujeme obyvateľov, že z dôvodu opravy poruchy na verejnom vodovode bude dnes…

Prievidžania, spravme gesto, hlasujme za naše mesto!

15. Aug 2022 14:16
Pomôžte nám získať mestský park s aktivitami pre každého.