21. Aug 2018 12:05

Verejná vyhláška - Rozhodnutie o zastavení stavebného konania

ORVA color s.r.o., Bojnická cesta II.400/12, Prievidza o stavebné povolenie na stavbu podľa projektovej dokumentácie s názvom „ Predajňa- stavebná úprava a prístavba “ v k. ú. Prievidza, na pozemkoch parc. č.: C KN 3683/1, 3683/2, 3683/3 (Bojnická cesta II.400/12, Prievidza.

celý dokument:

Ďalšie aktuality

Vybudovanie spevnenej plochy na Ul. M. Rázusa – II. Etapa

22. Feb 2024 8:28
Prievidzská samospráva ukončila verejné obstarávanie na zhotoviteľa zákazky -…

Obchodná verejná súťaž - predaj budovy na Košovskej ceste…

21. Feb 2024 15:41
Mesto Prievidza vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž: Predmetom je prevod trvale…

Voľby prezidenta Slovenskej republiky 2024

21. Feb 2024 7:29
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky vyhlásil Rozhodnutím č. 1/2024 Z. z.…