10. Oct 2018 11:45

Verejná vyhláška - rozhodnutie o prerušení konania - Riverside Prievidza

Vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby „Bytový komplex – RIVERSIDE Prievidza“ na pozemkoch parcely č. CKN: 1219/1, 4, 5, 6, 7 a pripojenie na siete technického vybavenia na pozemkoch parc. č. CKN 1219/10, 11, 1218/20, EKN 2572, EKN 2573 v kat. území Prievidza zistil, že návrh neposkytuje dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby a chýbajú niektoré náležitosti potrebné pre riadne posúdenie návrhu.

celý dokument:

Ďalšie aktuality

Voľby prezidenta Slovenskej republiky 2024

21. Feb 2024 7:29
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky vyhlásil Rozhodnutím č. 1/2024 Z. z.…

Odstávka vody

20. Feb 2024 8:05
Oznamujeme obyvateľom, že z dôvodu poruchy na verejnom vodovode bude dnes 20.2.2024…

Žiadosti o dotácie čakajú na vyhodnotenie

19. Feb 2024 12:52
Prievidzská samospráva spustila v januári elektronický systém podávania dotácií,…