23. Mar 2012 7:54

Verejná vyhláška - prerušenie územného konania

Rozhodnutie o prerušení územného konania vo veci návrhu na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby I/64 Prievidza – obchvat, II. etapa, 1. stavba, na pozemkoch v kat. území Prievidza a Bojnice, pre stavebníka Slovenská správa ciest, Investičná výstavba a správa ciest, so sídlom M. Rázusa 104/A, 010 01 Žilina.

celý dokument: ico_pdf_46

Ďalšie aktuality

Pozvánka na zasadnutie Mestského zastupiteľstva - 12.12.2022

8. Dec 2022 13:31
V zmysle § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších…

Relácia mestského rozhlasu na 49. týždeň

8. Dec 2022 11:46
Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase v 49. týždni.

Všeobecne záväzné nariadenia mesta Prievidza č. 7/2022 –…

8. Dec 2022 9:34
Číslo: 7/2022 Prílohy: VZN_7…