23. Mar 2012 7:54

Verejná vyhláška - prerušenie územného konania

Rozhodnutie o prerušení územného konania vo veci návrhu na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby I/64 Prievidza – obchvat, II. etapa, 1. stavba, na pozemkoch v kat. území Prievidza a Bojnice, pre stavebníka Slovenská správa ciest, Investičná výstavba a správa ciest, so sídlom M. Rázusa 104/A, 010 01 Žilina.

celý dokument: ico_pdf_46

Ďalšie aktuality

Voľby do Európskeho parlamentu 2024

27. máj 2024 12:45
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky Rozhodnutím č.12 / 2024 Z.z. vyhlásil…

Rekonštrukcia lávok na Nábreží sv. Cyrila

27. máj 2024 8:10
Mesto prostredníctvom verejného obstarávania hľadá dodávateľa pre zákazku…

Nový chodník na Ul. J. Francisciho

27. máj 2024 8:02
Mesto vybuduje chodník k centrálnemu detskému ihrisku vo vnútrobloku na Ul. J.…