11. Mar 2014 7:39

Verejná vyhláška - prerušenie stavebného konania

Mesto Prievidza ako stavebný úrad začalo na žiadosť Alexandra Krajana, bytom Ulica Ľ. Ondrejova 843/3, stavebné konanie na stavbu "Záhradná chatka -prístavba terasy a skladu", v záhradkárskej osade Borina Prievidza. Podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov konanie o povolení stavby prerušuje do doplnenia podkladov žiadosti a chýbajúcich náležitosti podľa výzvy stavebného úradu.

celý dokument: ico_pdf_46

Ďalšie aktuality

Relácia mestského rozhlasu na 32. týždeň

11. Aug 2022 7:22
Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase v 32. týždni.

Upozorňujeme na zmeny v umiestnení volebných miestností

10. Aug 2022 13:27
Pre spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov…

Delegovanie do volebných komisií

10. Aug 2022 12:47
Členom volebnej komisie môže byť ten, kto dovŕšil 18 rokov veku, je spôsobilý na…