11. Oct 2018 7:28

Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí územného konania spevnené plochy COOP Jednota

TEMPO SM 202, COOP JEDNOTA PRIEVIDZA - SPEVNENÉ PLOCHY, na pozemku parc. č. C-KN 5345/41, 5345/1, v kat. území Prievidza. Členenie stavby: SO 01 Spevnené plochy, SO 02 Ochrana telekomunikačného kábla, SO 03 Ochrana elektrického rozvodu NN, SO 04 Preložka, ochrana verejného osvetlenia.

celý dokument:

Ďalšie aktuality

Oprava poruchy na verejnom vodovode - Ul. J. Červeňa

17. Aug 2022 8:48
Upozorňujeme obyvateľov, že z dôvodu opravy poruchy na verejnom vodovode bude dnes…

Prievidžania, spravme gesto, hlasujme za naše mesto!

15. Aug 2022 14:16
Pomôžte nám získať mestský park s aktivitami pre každého.

Oznámenie o neprítomnosti zapisovateľky dňa 17.8.2022

15. Aug 2022 8:16
Mesto Prievidza oznamuje politickým stranám, koalíciám a nezávislým kandidátom, že…