11. Oct 2018 7:28

Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí územného konania spevnené plochy COOP Jednota

TEMPO SM 202, COOP JEDNOTA PRIEVIDZA - SPEVNENÉ PLOCHY, na pozemku parc. č. C-KN 5345/41, 5345/1, v kat. území Prievidza. Členenie stavby: SO 01 Spevnené plochy, SO 02 Ochrana telekomunikačného kábla, SO 03 Ochrana elektrického rozvodu NN, SO 04 Preložka, ochrana verejného osvetlenia.

celý dokument:

Ďalšie aktuality

Vybudovanie spevnenej plochy na Ul. M. Rázusa – II. Etapa

22. Feb 2024 8:28
Prievidzská samospráva ukončila verejné obstarávanie na zhotoviteľa zákazky -…

Obchodná verejná súťaž - predaj budovy na Košovskej ceste…

21. Feb 2024 15:41
Mesto Prievidza vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž: Predmetom je prevod trvale…

Voľby prezidenta Slovenskej republiky 2024

21. Feb 2024 7:29
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky vyhlásil Rozhodnutím č. 1/2024 Z. z.…