22. Sep 2011 8:00

Verejná vyhláška "Oznámenie o začatí územného konania" na stavbu "Cintorín s krematóriom v Prievidzi"

Mesto Prievidza, v zastúpení primátorkou mesta, Nám. Slobody č. 14, 971 01 Prievidza podalo dňa 9.3. 2011 na Meste Nováky, ako príslušnom stavebnom úrade podľa § 119 ods. 1 v spojení s § 117 ods. 1 stavebného zákona, určenom KSÚ v Trenčíne zo dňa 5.10. 2009, návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby : Cintorín s krematóriom v Prievidzi.

Celý dokument vo formáte PDF : ico_pdf_46

Ďalšie aktuality

Relácia mestského rozhlasu na 32. týždeň

11. Aug 2022 7:22
Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase v 32. týždni.

Upozorňujeme na zmeny v umiestnení volebných miestností

10. Aug 2022 13:27
Pre spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov…

Delegovanie do volebných komisií

10. Aug 2022 12:47
Členom volebnej komisie môže byť ten, kto dovŕšil 18 rokov veku, je spôsobilý na…