22. Sep 2011 8:00

Verejná vyhláška "Oznámenie o začatí územného konania" na stavbu "Cintorín s krematóriom v Prievidzi"

Mesto Prievidza, v zastúpení primátorkou mesta, Nám. Slobody č. 14, 971 01 Prievidza podalo dňa 9.3. 2011 na Meste Nováky, ako príslušnom stavebnom úrade podľa § 119 ods. 1 v spojení s § 117 ods. 1 stavebného zákona, určenom KSÚ v Trenčíne zo dňa 5.10. 2009, návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby : Cintorín s krematóriom v Prievidzi.

Celý dokument vo formáte PDF : ico_pdf_46

Ďalšie aktuality

Výmena okien vo veľkej telocvični CVČ

2. Dec 2022 7:38
V týchto dňoch prebieha výmena okien v telocvični Centra voľného času.

Racionalizácia siete škôl zlepší podmienky vzdelávania detí

2. Dec 2022 7:27
Návrh na zrušenie ZŠ Šafárika a prechod žiakov a zamestnancov do nástupníckej školy…

Relácia mestského rozhlasu na 48. týždeň

1. Dec 2022 11:34
Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase v 48. týždni.