22. Sep 2011 8:00

Verejná vyhláška "Oznámenie o začatí územného konania" na stavbu "Cintorín s krematóriom v Prievidzi"

Mesto Prievidza, v zastúpení primátorkou mesta, Nám. Slobody č. 14, 971 01 Prievidza podalo dňa 9.3. 2011 na Meste Nováky, ako príslušnom stavebnom úrade podľa § 119 ods. 1 v spojení s § 117 ods. 1 stavebného zákona, určenom KSÚ v Trenčíne zo dňa 5.10. 2009, návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby : Cintorín s krematóriom v Prievidzi.

Celý dokument vo formáte PDF : ico_pdf_46

Ďalšie aktuality

Odstávka vody

11. Jun 2024 8:06
Informujeme obyvateľov, že z dôvodu odstraňovania poruchy na vodovodnom vedení bude…

Uzávera Nábrežia J. Kalinčiaka

11. Jun 2024 7:15
Z dôvodu opravy lokálnych výtlkov a zlepšenia zjazdnosti komunikácie, ktorá bude od…

Debarierizácia chodníka Cesta Vl. Clementisa pri parkovisku

10. Jun 2024 8:51
Mesto prostredníctvom verejného obstarávania hľadá dodávateľa projektovej…