22. Sep 2011 8:00

Verejná vyhláška "Oznámenie o začatí územného konania" na stavbu "Cintorín s krematóriom v Prievidzi"

Mesto Prievidza, v zastúpení primátorkou mesta, Nám. Slobody č. 14, 971 01 Prievidza podalo dňa 9.3. 2011 na Meste Nováky, ako príslušnom stavebnom úrade podľa § 119 ods. 1 v spojení s § 117 ods. 1 stavebného zákona, určenom KSÚ v Trenčíne zo dňa 5.10. 2009, návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby : Cintorín s krematóriom v Prievidzi.

Celý dokument vo formáte PDF : ico_pdf_46

Ďalšie aktuality

Korčuľovanie pre verejnosť i mestská plaváreň za symbolické…

30. Nov 2023 14:05
K zimným mesiacom patria aj zimné radovánky v podobe stavania snehuliakov…

Aktivity November

29. Nov 2023 13:21
Tréning pamäte Dňa 16.  Novembra 2023 sa v DC Bôbar Prievidza…

Zber biologicky rozložiteľného odpadu potrvá do 1.12.2023

29. Nov 2023 9:14
Vývoz nádob na biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad rodinných domov bude vzhľadom…