22. Sep 2011 8:00

Verejná vyhláška "Oznámenie o začatí územného konania" na stavbu "Cintorín s krematóriom v Prievidzi"

Mesto Prievidza, v zastúpení primátorkou mesta, Nám. Slobody č. 14, 971 01 Prievidza podalo dňa 9.3. 2011 na Meste Nováky, ako príslušnom stavebnom úrade podľa § 119 ods. 1 v spojení s § 117 ods. 1 stavebného zákona, určenom KSÚ v Trenčíne zo dňa 5.10. 2009, návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby : Cintorín s krematóriom v Prievidzi.

Celý dokument vo formáte PDF : ico_pdf_46

Ďalšie aktuality

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č. 1/2023 o…

20. Mar 2023 14:55
Číslo: 01/2023 Prílohy: VZN…

Pri príležitosti Svetového dňa vody otestujeme vašu vodu zo…

20. Mar 2023 9:20
22. marca si pripomíname Svetový deň vody, ktorý sa oslavuje od roku 1992, kedy ho…

Veľkonočné oslavy v Prievidzi

20. Mar 2023 8:25
Mesto Prievidza a Kultúrne a spoločenské stredisko v Prievidzi pripravili pre…