6. Aug 2018 10:24

Verejná vyhláška - oznámenie o začatí územneho konania - IBV Vlčie Kúty

„IBV Vlčie kúty“, v katastrálnom území Prievidza, na pozemkoch parc.č. 8013/2,9,10 a pripojenie na siete technického vybavenia na pozemku parc. č. CKN 813/5 v katastrálnom území Prievidza.

celý dokument:

Ďalšie aktuality

Obchodná verejná súťaž na predaj budovy bývalej ZŠ na ul. P…

27. Feb 2024 15:31
Mesto Prievidza vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž o najvýhodnejší návrh na uzavretie…

Chystá sa zahájenie vývozu nádob na biologicky rozložiteľný…

27. Feb 2024 11:10
Vývoz nádob na biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad rodinných domov mesto…

Zasadnutie MsZ zo dňa 26.2.2024

27. Feb 2024 10:21
Dňa 26. februára 2024 sa konalo zasadnutia mestského zastupiteľstva v Dome kultúry v…