14. máj 2012 8:58

Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí stavebného konania

Stavebník Katarína Šípošová, bytom Ľ. Ondrejova 851/36, 971 01 Prievidza, podal dňa 13.04.2012, s doplnením dňa 04.05.2012 na tunajšom stavebnom úrade, žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavebné úpravy v byte č. 14, Ul. J. I. Bajzu vchod č. 5, obytný dom súpisné číslo 30817, 30818, v katastrálnom území Prievidza, pozemok parcelné číslo 5088/1, 5088/2.

Celý dokument na stiahnutie : ico_doc_46

Ďalšie aktuality

Kompost do záhrad je k dispozícií celoročne

21. Mar 2023 12:56
Obyvatelia mesta si môžu bezplatne prevziať kompost na Garážovej ulici č. 1 v…

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č. 1/2023 o…

20. Mar 2023 14:55
Číslo: 01/2023 Prílohy: VZN…

Pri príležitosti Svetového dňa vody otestujeme vašu vodu zo…

20. Mar 2023 9:20
22. marca si pripomíname Svetový deň vody, ktorý sa oslavuje od roku 1992, kedy ho…