14. máj 2012 8:58

Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí stavebného konania

Stavebník Katarína Šípošová, bytom Ľ. Ondrejova 851/36, 971 01 Prievidza, podal dňa 13.04.2012, s doplnením dňa 04.05.2012 na tunajšom stavebnom úrade, žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavebné úpravy v byte č. 14, Ul. J. I. Bajzu vchod č. 5, obytný dom súpisné číslo 30817, 30818, v katastrálnom území Prievidza, pozemok parcelné číslo 5088/1, 5088/2.

Celý dokument na stiahnutie : ico_doc_46

Ďalšie aktuality

Relácia mestského rozhlasu na 47. týždeň

25. Nov 2022 7:44
Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase v 47. týždni.

Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok?

24. Nov 2022 12:26
Potešme aj tieto Vianoce seniorov po celom Slovensku darčekom, ktorý zahreje pri…

Seniori v Štarsburgu

24. Nov 2022 8:14
Europoslanec Vladimír Bilčík, pozval seniorov z denných centier v Prievidzi na…