14. máj 2012 8:58

Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí stavebného konania

Stavebník Katarína Šípošová, bytom Ľ. Ondrejova 851/36, 971 01 Prievidza, podal dňa 13.04.2012, s doplnením dňa 04.05.2012 na tunajšom stavebnom úrade, žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavebné úpravy v byte č. 14, Ul. J. I. Bajzu vchod č. 5, obytný dom súpisné číslo 30817, 30818, v katastrálnom území Prievidza, pozemok parcelné číslo 5088/1, 5088/2.

Celý dokument na stiahnutie : ico_doc_46

Ďalšie aktuality

Obchodná verejná súťaž na predaj budovy bývalej ZŠ na ul. P…

27. Feb 2024 15:31
Mesto Prievidza vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž o najvýhodnejší návrh na uzavretie…

Chystá sa zahájenie vývozu nádob na biologicky rozložiteľný…

27. Feb 2024 11:10
Vývoz nádob na biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad rodinných domov mesto…

Zasadnutie MsZ zo dňa 26.2.2024

27. Feb 2024 10:21
Dňa 26. februára 2024 sa konalo zasadnutia mestského zastupiteľstva v Dome kultúry v…