20. Jan 2012 9:18

Verejná vyhláška . oznámenie o začatí stavebného konania- Stavebník Ing. Zeliesková Ľubica

O Z N Á M E N I E o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho konania a miestneho šetrenia. Stavebník Ing. Zeliesková Ľubica, Ulica I. Krasku č. 26/3, 971 01 Prievidza podal dňa 04.01.2012 na tunajšom stavebnom úrade žiadosť o stavebné povolenie na zmenu stavby v bytovom dome „ Statické vyjadrenie k stavebným úpravám “ . Stavba sa nachádza v kat. území Prievidza na pozemku parc. č. 4867/3 na Ulici I. Krasku, byt č. 3, vchod č. 26, súp. č. stavby .

celý dokument na stiahnutie : ico_doc_46

Ďalšie aktuality

Pravidelné preskúšanie varovnej siete sirén - 9.12.2022

7. Dec 2022 9:48
Upozorňujeme obyvateľov, že z rozhodnutia vedenia sekcie krízového riadenia MV SR,…

Hravo žiť zdravo - rok v školskej záhrade

6. Dec 2022 10:28
Trenčiansky samosprávny kraj podporil MŠ Mišúta v Prievidzi grant Zelené oči

Výmena okien vo veľkej telocvični CVČ

2. Dec 2022 7:38
V týchto dňoch prebieha výmena okien v telocvični Centra voľného času.