20. Jan 2012 9:18

Verejná vyhláška . oznámenie o začatí stavebného konania- Stavebník Ing. Zeliesková Ľubica

O Z N Á M E N I E o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho konania a miestneho šetrenia. Stavebník Ing. Zeliesková Ľubica, Ulica I. Krasku č. 26/3, 971 01 Prievidza podal dňa 04.01.2012 na tunajšom stavebnom úrade žiadosť o stavebné povolenie na zmenu stavby v bytovom dome „ Statické vyjadrenie k stavebným úpravám “ . Stavba sa nachádza v kat. území Prievidza na pozemku parc. č. 4867/3 na Ulici I. Krasku, byt č. 3, vchod č. 26, súp. č. stavby .

celý dokument na stiahnutie : ico_doc_46

Ďalšie aktuality

Mesto Prievidza oslávilo deň učiteľov

28. Mar 2023 14:07
Aj tento rok si 28. marca o 9:00 hod. v priestoroch KaSS v Prievidzi 20 učiteľov…

Pracovné trhy 2023

28. Mar 2023 9:23
Kontaktné centrum Prievidza v rámci projektu Podpora zamestnateľnosti v regióne…

30-roční seniori v Necpaloch

27. Mar 2023 13:10
SLÁVNOSTNÁ ČLENSKÁ SCHÔDZA PRI PRÍLEŽITOSTI 30. VÝROČIA VZNIKU KLUBU DÔCHODCOV.