4. máj 2012 6:51

Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí stavebného konania - Ondrej Kmeť

Stavebník Ondrej Kmeť REVMONT, Priemyselná 12/2647, Prievidza, podal dňa 12.04.2012 na tunajšom úrade žiadosť o stavebné povolenie na stavbu Prievidza Nábrežná Rozšírenie NNK Polievka v kat. území Prievidza na pozemkoch parc. č. 3946/1, 3946/40, 3946/39, 3984/32, 3984/36, 3984/31, 3984/2, 3984/29, 3984/43, 3984/60 a 3984/61. Na predmetnú stavbu vydalo mesto Prievidza rozhodnutie o umiestnení stavby zn. 2.4.3-01-4744-2011 dňa 23.03.2012. Dňom podania bolo začaté stavebné konanie. Vzhľadom na veľký počet účastníkov konania a vzhľadom na to, že sa jedná o líniovú stavbu, stavebný úrad oznamuje začatie konania verejnou vyhláškou.

Celý dokument na stiahnutie : ico_doc_46

Ďalšie aktuality

Korčuľovanie pre verejnosť i mestská plaváreň za symbolické…

30. Nov 2023 14:05
K zimným mesiacom patria aj zimné radovánky v podobe stavania snehuliakov…

Aktivity November

29. Nov 2023 13:21
Tréning pamäte Dňa 16.  Novembra 2023 sa v DC Bôbar Prievidza…

Zber biologicky rozložiteľného odpadu potrvá do 1.12.2023

29. Nov 2023 9:14
Vývoz nádob na biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad rodinných domov bude vzhľadom…