4. máj 2012 6:51

Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí stavebného konania - Ondrej Kmeť

Stavebník Ondrej Kmeť REVMONT, Priemyselná 12/2647, Prievidza, podal dňa 12.04.2012 na tunajšom úrade žiadosť o stavebné povolenie na stavbu Prievidza Nábrežná Rozšírenie NNK Polievka v kat. území Prievidza na pozemkoch parc. č. 3946/1, 3946/40, 3946/39, 3984/32, 3984/36, 3984/31, 3984/2, 3984/29, 3984/43, 3984/60 a 3984/61. Na predmetnú stavbu vydalo mesto Prievidza rozhodnutie o umiestnení stavby zn. 2.4.3-01-4744-2011 dňa 23.03.2012. Dňom podania bolo začaté stavebné konanie. Vzhľadom na veľký počet účastníkov konania a vzhľadom na to, že sa jedná o líniovú stavbu, stavebný úrad oznamuje začatie konania verejnou vyhláškou.

Celý dokument na stiahnutie : ico_doc_46

Ďalšie aktuality

Banícky jarmok získal ocenenie TOP turistický produkt…

19. Apr 2024 13:26
Banícky jarmok, ktorý každoročne organizuje mesto Prievidza a Kultúrne a spoločenské…

Zelená učebňa pod holým nebom

19. Apr 2024 13:18
Materská škola na Ceste Vl. Clementisa v Prievidzi je Zelenou školou zapojenou v…

Dajme nábytku druhý život

17. Apr 2024 12:30
Čo jeden nevyužíva, to môže byť pre druhého užitočné. Práve preto darujeme použitý…