4. máj 2012 6:51

Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí stavebného konania - Ondrej Kmeť

Stavebník Ondrej Kmeť REVMONT, Priemyselná 12/2647, Prievidza, podal dňa 12.04.2012 na tunajšom úrade žiadosť o stavebné povolenie na stavbu Prievidza Nábrežná Rozšírenie NNK Polievka v kat. území Prievidza na pozemkoch parc. č. 3946/1, 3946/40, 3946/39, 3984/32, 3984/36, 3984/31, 3984/2, 3984/29, 3984/43, 3984/60 a 3984/61. Na predmetnú stavbu vydalo mesto Prievidza rozhodnutie o umiestnení stavby zn. 2.4.3-01-4744-2011 dňa 23.03.2012. Dňom podania bolo začaté stavebné konanie. Vzhľadom na veľký počet účastníkov konania a vzhľadom na to, že sa jedná o líniovú stavbu, stavebný úrad oznamuje začatie konania verejnou vyhláškou.

Celý dokument na stiahnutie : ico_doc_46

Ďalšie aktuality

Minister hospodárstva Karel Hirman navštívil región Hornej…

31. Mar 2023 12:43
30. marca navštívil mesto Prievidza Ing. Karel Hirman, minister hospodárstva…

Relácia mestského rozhlasu na 13. týždeň

30. Mar 2023 14:28
Uverejňujeme krátke správy, ktoré boli vyhlasované v mestskom rozhlase v 13. týždni.

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č. 5/2023 o…

30. Mar 2023 9:52
Číslo: 05/2023 Prílohy: VZN…