7. Feb 2012 7:09

Verejná vyhláška - oznámenie o začatí stavebného konania -

Stavebník Vlastníci bytov a nebytových priestorov obytného domu s. č. 30817, 30817 pre vchody č. 1, 3, 5, 7, 9 na Ulici J. I. Bajzu v Prievidzi zast. AUDING, s.r.o., Bojnická cesta 35, Prievidza podali dňa 27.01.2012 na tunajšom úrade žiadosť o stavebné povolenie na stavebnú úpravu bytového domu Zateplenie obvodového plášťa obytného domu s. č. 30817, 30818 v Prievidzi na pozemkoch parc. č. 5088/1 a 5088/2 v k. ú. Prievidza.

celý dokument : ico_doc_46

Ďalšie aktuality

Hornonitrianske folklórne slávnosti

14. Jun 2024 9:33
Už zajtra, 15.06 sa môžete tešiť na hlavný program 38. ročníka Hornonitrianskych…

Festivalová Prievidza

14. Jun 2024 9:29
Máte už plány na víkend? Príďte zažiť nezabudnuteľný festival plný hudby, tanca,…

Brigáda v Dennom centre

14. Jun 2024 8:33
Dňa 06.06.2024 sa v popoludňajších hodinách v areály DC Bôbar Prievidza uskutočnila…