7. Feb 2012 7:09

Verejná vyhláška - oznámenie o začatí stavebného konania -

Stavebník Vlastníci bytov a nebytových priestorov obytného domu s. č. 30817, 30817 pre vchody č. 1, 3, 5, 7, 9 na Ulici J. I. Bajzu v Prievidzi zast. AUDING, s.r.o., Bojnická cesta 35, Prievidza podali dňa 27.01.2012 na tunajšom úrade žiadosť o stavebné povolenie na stavebnú úpravu bytového domu Zateplenie obvodového plášťa obytného domu s. č. 30817, 30818 v Prievidzi na pozemkoch parc. č. 5088/1 a 5088/2 v k. ú. Prievidza.

celý dokument : ico_doc_46

Ďalšie aktuality

Pravidelné preskúšanie varovnej siete sirén - 9.12.2022

7. Dec 2022 9:48
Upozorňujeme obyvateľov, že z rozhodnutia vedenia sekcie krízového riadenia MV SR,…

Hravo žiť zdravo - rok v školskej záhrade

6. Dec 2022 10:28
Trenčiansky samosprávny kraj podporil MŠ Mišúta v Prievidzi grant Zelené oči

Výmena okien vo veľkej telocvični CVČ

2. Dec 2022 7:38
V týchto dňoch prebieha výmena okien v telocvični Centra voľného času.