7. Feb 2012 7:09

Verejná vyhláška - oznámenie o začatí stavebného konania -

Stavebník Vlastníci bytov a nebytových priestorov obytného domu s. č. 30817, 30817 pre vchody č. 1, 3, 5, 7, 9 na Ulici J. I. Bajzu v Prievidzi zast. AUDING, s.r.o., Bojnická cesta 35, Prievidza podali dňa 27.01.2012 na tunajšom úrade žiadosť o stavebné povolenie na stavebnú úpravu bytového domu Zateplenie obvodového plášťa obytného domu s. č. 30817, 30818 v Prievidzi na pozemkoch parc. č. 5088/1 a 5088/2 v k. ú. Prievidza.

celý dokument : ico_doc_46

Ďalšie aktuality

Informácie o spustení dotačného systému e grant

28. Nov 2023 10:04
Registrácia a prihlásenie na podávanie žiadostí o dotácie bude možné…

PRERUŠENIE DISTRIBÚCIE ELEKTRINY

28. Nov 2023 9:19
Upozorňujeme obyvateľov, že z dôvodu poruchy na distribučnej sústave bude dnes od 7…

Projekt - Vianočný stromček odkazov do neba

24. Nov 2023 10:00
Nezisková organizácia Sv. Lujza, n.o. – Mobilný hospic organizuje projekt „Vianočný…