22. Jul 2011 9:53

VEREJNÁ VYHLÁŠKA - oznámenie o začatí stavebného konania a nariadenie ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním

Stavebník BYTOS – správa bytov Prievidza, s. r. o., M. Mišíka 42, Prievidza, zastupujúci spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov bytového domu na Ul. J. Jesenského 15, súp. číslo 10673, Prievidza, podal dňa 14.07.2011 u tunajšieho úradu žiadosť o stavebné povolenie na stavebnú úpravu „Obnova bytového domu Jesenského č. 10673/15, Prievidza“ v kat. území Prievidza, súp. č. 10673, na parc. č. 2746/1. Dňom podania bolo začaté stavebné konanie. celý dokument

Ďalšie aktuality

Zelený projekt pre seniorov

18. Jun 2024 14:21
V rámci podujatia Naše mesto 2024 upravili pracovníci mestského úradu spoločne s…

Mesto chce opraviť odvodňovací žľab na autobusovej stanici

17. Jun 2024 13:34
Mesto prostredníctvom verejného obstarávania hľadá dodávateľa projektovej…

Hornonitrianske folklórne slávnosti

14. Jun 2024 9:33
Už zajtra, 15.06 sa môžete tešiť na hlavný program 38. ročníka Hornonitrianskych…