22. Jul 2011 9:53

VEREJNÁ VYHLÁŠKA - oznámenie o začatí stavebného konania a nariadenie ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním

Stavebník BYTOS – správa bytov Prievidza, s. r. o., M. Mišíka 42, Prievidza, zastupujúci spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov bytového domu na Ul. J. Jesenského 15, súp. číslo 10673, Prievidza, podal dňa 14.07.2011 u tunajšieho úradu žiadosť o stavebné povolenie na stavebnú úpravu „Obnova bytového domu Jesenského č. 10673/15, Prievidza“ v kat. území Prievidza, súp. č. 10673, na parc. č. 2746/1. Dňom podania bolo začaté stavebné konanie. celý dokument

Ďalšie aktuality

Prievidžania, spravme gesto, hlasujme za naše mesto!

15. Aug 2022 14:16
Pomôžte nám získať mestský park s aktivitami pre každého.

Oznámenie o neprítomnosti zapisovateľky dňa 17.8.2022

15. Aug 2022 8:16
Mesto Prievidza oznamuje politickým stranám, koalíciám a nezávislým kandidátom, že…

Relácia mestského rozhlasu na 32. týždeň

11. Aug 2022 7:22
Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase v 32. týždni.