22. Jul 2011 9:53

VEREJNÁ VYHLÁŠKA - oznámenie o začatí stavebného konania a nariadenie ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním

Stavebník BYTOS – správa bytov Prievidza, s. r. o., M. Mišíka 42, Prievidza, zastupujúci spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov bytového domu na Ul. J. Jesenského 15, súp. číslo 10673, Prievidza, podal dňa 14.07.2011 u tunajšieho úradu žiadosť o stavebné povolenie na stavebnú úpravu „Obnova bytového domu Jesenského č. 10673/15, Prievidza“ v kat. území Prievidza, súp. č. 10673, na parc. č. 2746/1. Dňom podania bolo začaté stavebné konanie. celý dokument

Ďalšie aktuality

Vianočný autobus MHD

29. Nov 2022 11:36
Mesto Prievidza si v spolupráci so SAD Prievidza a. s. pre cestujúcu verejnosť…

O inflačnú pomoc z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny je…

29. Nov 2022 9:07
Prinášame stručné informácie, ako o dotáciu z Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny…

Plánovaná oprava verejného vodovodu - sídlisko Necpaly

29. Nov 2022 8:00
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s. upozorňuje obyvateľov…