22. Jul 2011 9:53

VEREJNÁ VYHLÁŠKA - oznámenie o začatí stavebného konania a nariadenie ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním

Stavebník BYTOS – správa bytov Prievidza, s. r. o., M. Mišíka 42, Prievidza, zastupujúci spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov bytového domu na Ul. J. Jesenského 15, súp. číslo 10673, Prievidza, podal dňa 14.07.2011 u tunajšieho úradu žiadosť o stavebné povolenie na stavebnú úpravu „Obnova bytového domu Jesenského č. 10673/15, Prievidza“ v kat. území Prievidza, súp. č. 10673, na parc. č. 2746/1. Dňom podania bolo začaté stavebné konanie. celý dokument

Ďalšie aktuality

Relácia mestského rozhlasu na 13. týždeň

30. Mar 2023 14:28
Uverejňujeme krátke správy, ktoré boli vyhlasované v mestskom rozhlase v 13. týždni.

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č. 5/2023 o…

30. Mar 2023 9:52
Číslo: 05/2023 Prílohy: VZN…

Borákova Prievidza 2023

30. Mar 2023 8:51
Vo štvrtok 23. marca 2023 sa uskutočnil v ZUŠ Ladislava Stančeka v Prievidzi už…