22. Jul 2011 9:53

VEREJNÁ VYHLÁŠKA - oznámenie o začatí stavebného konania a nariadenie ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním

Stavebník BYTOS – správa bytov Prievidza, s. r. o., M. Mišíka 42, Prievidza, zastupujúci spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov bytového domu na Ul. J. Jesenského 15, súp. číslo 10673, Prievidza, podal dňa 14.07.2011 u tunajšieho úradu žiadosť o stavebné povolenie na stavebnú úpravu „Obnova bytového domu Jesenského č. 10673/15, Prievidza“ v kat. území Prievidza, súp. č. 10673, na parc. č. 2746/1. Dňom podania bolo začaté stavebné konanie. celý dokument

Ďalšie aktuality

Aktivity November

29. Nov 2023 13:21
Tréning pamäte Dňa 16.  Novembra 2023 sa v DC Bôbar Prievidza uskutočnil pre…

Zber biologicky rozložiteľného odpadu potrvá do 1.12.2023

29. Nov 2023 9:14
Vývoz nádob na biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad rodinných domov bude vzhľadom…

Informácie o spustení dotačného systému e grant

28. Nov 2023 10:04
Registrácia a prihlásenie na podávanie žiadostí o dotácie bude možné…