24. Jan 2019 7:25

Verejná vyhláška - oznámenie o prerušení územného konania - RIVERSIDE PRIEVIDZA

Bytový komplex – RIVERSIDE Prievidza“ na pozemkoch parcely č. CKN: 1219/1, 4, 5, 6, 7 a pripojenie na siete technického vybavenia na pozemkoch parc. č. CKN 1219/10, 11, 1218/20, EKN 2572, EKN 2573 v kat. území Prievidza

celý dokument:

Ďalšie aktuality

Prievidza získala 268 tisíc eur z eurofondov na realizáciu…

4. Aug 2022 8:10
Mesto Prievidza bolo úspešné so žiadosťou o nenávratný finančný príspevok na…

Pripravujú rekonštrukciu multifunkčného ihriska vo Veľkej…

4. Aug 2022 8:03
Mesto Prievidza realizuje verejné obstarávanie na rekonštrukciu multifunkčného…

Relácia mestského rozhlasu na 31. týždeň

4. Aug 2022 7:03
Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase v 31. týždni.