4. máj 2012 6:13

Verejná vyhláška - Oznámenie o podaní odvolania proti rozhodnutiu

Mesto Prievidza, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117, ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov obdržal dňa 02. 04. 2012 odvolanie stavebníka: Ing. Katarína Martinová a RNDr. Dušan Martina, Sama Chalupku 21/6, 971 01 Prievidza proti rozhodnutiu mesta Prievidza č. 2.4.3-07-6343-2012 zo dňa 16.02.2012 vo veci stavebného povolenia zmeny stavby „bytová jednotka“ (ďalej len „stavba“) v bytovom dome v katastrálnom území Prievidza, súp. č. 20311, na parc. č. 93, Ulica Sama Chalupku vo vchode č. 21 v byte č. 6, spočívajúca vo výmene vykurovacej sústavy bytu.

Celý dokument na stiahnutie : ico_doc_46

Ďalšie aktuality

Banícky jarmok získal ocenenie TOP turistický produkt…

19. Apr 2024 13:26
Banícky jarmok, ktorý každoročne organizuje mesto Prievidza a Kultúrne a spoločenské…

Zelená učebňa pod holým nebom

19. Apr 2024 13:18
Materská škola na Ceste Vl. Clementisa v Prievidzi je Zelenou školou zapojenou v…

Dajme nábytku druhý život

17. Apr 2024 12:30
Čo jeden nevyužíva, to môže byť pre druhého užitočné. Práve preto darujeme použitý…