30. Jan 2012 9:16

Verejná vyhláška - O Z N Á M E N I E o začatí územného konania a pozvanie na ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním

Navrhovateľ Slovenská správa ciest, Investičná výstavba a správa ciest, so sídlom M. Rázusa 104/A, 010 01 Žilina, podal dňa 12.09.2011,s doplnením dňa 26.01.2012 na tunajšom stavebnom úrade návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby „I/64 Prievidza – obchvat, II. etapa, 1. Stavba“, na pozemkoch v kat. území Prievidza a Bojnice, na pozemkoch parcelné číslo - líniová stavba.

Celá verejná vyhláška na stiahnutie:

ico_doc_46

Ďalšie aktuality

Banícky jarmok získal ocenenie TOP turistický produkt…

19. Apr 2024 13:26
Banícky jarmok, ktorý každoročne organizuje mesto Prievidza a Kultúrne a spoločenské…

Zelená učebňa pod holým nebom

19. Apr 2024 13:18
Materská škola na Ceste Vl. Clementisa v Prievidzi je Zelenou školou zapojenou v…

Dajme nábytku druhý život

17. Apr 2024 12:30
Čo jeden nevyužíva, to môže byť pre druhého užitočné. Práve preto darujeme použitý…