15. Apr 2013 12:42

Verejná vyhláška - doplňujúce územné konanie

Navrhovateľ MUDr. Peter Oulehle a MUDr. Darina Bulejová, obaja trvale bytom Ul. A. H. Gavloviča 133/4, 971 01 Prievidza podal dňa 28. 02. 2012 u tunajšieho stavebného úradu návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby „Rodinný dom“ v kat. území Prievidza, na pozemku parc. č. 1432

celý dokument: ico_doc_46

Ďalšie aktuality

YOUNG RUN je tu opäť!

15. Jul 2024 8:47
Najmladšia bežecká akcia v meste prichádza už po štvrtý krát. YOUNG RUN aj v roku…

Kampaň „Do práce na bicykli“ pozná víťazov

15. Jul 2024 8:45
Do práce na bicykli je národná kampaň, ktorej hlavným cieľom je podporiť rozvoj…

Odstávka pitnej vody

15. Jul 2024 8:30
Informujeme obyvateľov, že z dôvodu poruchy bude prerušená dodávka pitnej vody dnes…