15. Nov 2022 12:58

Vďaka vašim hlasom získala MŠ Športová ulica od spoločnosti TESCO didaktické pomôcky

Mesto Prievidza sa už tradične aj v roku 2022 zapojilo so svojim projektom do hlasovacej súťaže Vy rozhodujete, my pomáhame, ktorú organizuje spoločnosť TESCO v spolupráci s Nadáciou Pontis.

Zákazníci Hypermarketu TESCO na Nábrežnej ulici a Supermarketu TESCO na Námestí slobody v Prievidzi mohli v rámci 11. edície grantovej výzvy spoločnosti TESCO a partnera programu – Nadácie Pontis počas leta roku 2022 podporiť svojim hlasom projekty zamerané na zlepšenie životného prostredia, podporu komunít a komunitných aktivít, rozvoj športových či vzdelávacích aktivít detí v škôlke.

Vďaka podpore hlasujúcich Mesto Prievidza získalo 2. miesto a grant vo výške 600 eur pre potreby mesta či materskej škôlky v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti. Prostriedky z grantu od spoločnosti TESCO boli v súlade s témou výzvy použité na nákup didaktických pomôcok – stavebníc podľa potreby, tentoraz pre Materskú školu na Športovej ulici 134/34 v Prievidzi.

Deti tak budú môcť, na svoje potešenie, rozvíjať poznanie a schopnosti vďaka novým stavebniciam Farma, Dedinka, Hrad a veľkej panelovej stavebnici.

Ďakujeme spoločnosti Tesco za finančný dar a hlasujúcim za podporu!

Plagát akcie

Ďalšie aktuality

Zelený projekt pre seniorov

18. Jun 2024 14:21
V rámci podujatia Naše mesto 2024 upravili pracovníci mestského úradu spoločne s…

Mesto chce opraviť odvodňovací žľab na autobusovej stanici

17. Jun 2024 13:34
Mesto prostredníctvom verejného obstarávania hľadá dodávateľa projektovej…

Hornonitrianske folklórne slávnosti

14. Jun 2024 9:33
Už zajtra, 15.06 sa môžete tešiť na hlavný program 38. ročníka Hornonitrianskych…