15. Nov 2022 12:58

Vďaka vašim hlasom získala MŠ Športová ulica od spoločnosti TESCO didaktické pomôcky

Mesto Prievidza sa už tradične aj v roku 2022 zapojilo so svojim projektom do hlasovacej súťaže Vy rozhodujete, my pomáhame, ktorú organizuje spoločnosť TESCO v spolupráci s Nadáciou Pontis.

Zákazníci Hypermarketu TESCO na Nábrežnej ulici a Supermarketu TESCO na Námestí slobody v Prievidzi mohli v rámci 11. edície grantovej výzvy spoločnosti TESCO a partnera programu – Nadácie Pontis počas leta roku 2022 podporiť svojim hlasom projekty zamerané na zlepšenie životného prostredia, podporu komunít a komunitných aktivít, rozvoj športových či vzdelávacích aktivít detí v škôlke.

Vďaka podpore hlasujúcich Mesto Prievidza získalo 2. miesto a grant vo výške 600 eur pre potreby mesta či materskej škôlky v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti. Prostriedky z grantu od spoločnosti TESCO boli v súlade s témou výzvy použité na nákup didaktických pomôcok – stavebníc podľa potreby, tentoraz pre Materskú školu na Športovej ulici 134/34 v Prievidzi.

Deti tak budú môcť, na svoje potešenie, rozvíjať poznanie a schopnosti vďaka novým stavebniciam Farma, Dedinka, Hrad a veľkej panelovej stavebnici.

Ďakujeme spoločnosti Tesco za finančný dar a hlasujúcim za podporu!

Plagát akcie

Ďalšie aktuality

Relácia mestského rozhlasu na 12. týždeň

24. Mar 2023 10:44
Uverejňujeme krátke správy, ktoré boli vyhlasované v mestskom rozhlase v 12. týždni.

Na sídlisku Kopanice pribudli nové parkovacie miesta

24. Mar 2023 8:40
Mestská časť Kopanice už dlhodobo bojuje s nedostatkom parkovacích miest. V rámci…

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č. 4/2023,…

22. Mar 2023 12:30
Číslo: 04/2023 Prílohy: VZN…