22. Feb 2012 12:22

Valentínska kvapka krvi

Dňa 22. februára sa v zasadačke mestského úradu v Prievidzi konal odber krvi dobrovoľných darcov. Krv darovalo spolu 48 darcov, z ktorých bolo 13 prvodarcov.

Mesto Prievidza túto aktivitu pripravilo v spolupráci so Slovenským červeným krížom Prievidza a Národnou transfúznou
službou SR, pracoviskom Martin.

Ďakujeme všetkým, ktorí takýmto spôsobom nezištne pomáhajú a tiež všetkým, ktorí sa akoukoľvek formou do zorganizovania Valentínskej kvapky krvi na mestskom úrade zapojili.

Ďalšie aktuality

Pozvánka na zasadnutie Mestského zastupiteľstva - 12.12.2022

8. Dec 2022 13:31
V zmysle § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších…

Relácia mestského rozhlasu na 49. týždeň

8. Dec 2022 11:46
Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase v 49. týždni.

Všeobecne záväzné nariadenia mesta Prievidza č. 7/2022 –…

8. Dec 2022 9:34
Číslo: 7/2022 Prílohy: VZN_7…