22. Feb 2012 12:22

Valentínska kvapka krvi

Dňa 22. februára sa v zasadačke mestského úradu v Prievidzi konal odber krvi dobrovoľných darcov. Krv darovalo spolu 48 darcov, z ktorých bolo 13 prvodarcov.

Mesto Prievidza túto aktivitu pripravilo v spolupráci so Slovenským červeným krížom Prievidza a Národnou transfúznou
službou SR, pracoviskom Martin.

Ďakujeme všetkým, ktorí takýmto spôsobom nezištne pomáhajú a tiež všetkým, ktorí sa akoukoľvek formou do zorganizovania Valentínskej kvapky krvi na mestskom úrade zapojili.

Ďalšie aktuality

Materské školy v Prievidzi by mohli začať čerpať energiu z…

9. Jun 2023 13:04
MŠ, Ul. J. Matúšku a MŠ, Nábrežie sv. Cyrila v Prievidzi by mohli začať čerpať…

Týždeň plný radosti a smiechu v MŠ, Ul. P. Benického

9. Jun 2023 9:00
Pri príležitosti medzinárodného dňa detí pripravili pedagógovia pre deti v …

Odstávka vody

6. Jun 2023 8:47
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. upozorňuje obyvateľov, že z…