23. Jul 2010 11:53

V záujme zvýšenia bezpečnosti detí

Príkladom úspešne zrealizovaných požiadaviek od občanov mesta je osadenie nových dopravných značiek „Pozor deti“ na sídlisku Sever – Koapnice, teda vo štvrtom volebnom obvode mesta. Hovorí Michal Dobiaš, predseda výboru volebného obvodu č. IV.: „Na základe podnetu od občanov našej mestskej časti som hľadal riešenie na osadenie dopravných značiek, ktoré prispejú k vyššej bezpečnosti detí pri ich ceste do materskej a základnej školy.

Po spoločných opakovaných rokovaniach s kompetentnými sa podarilo zabezpečiť osadenie značiek na uliciach energetikov a Gorkého. Na obidvoch týchto uliciach je z každej strany osadená viditeľná dopravná značka s označením „Pozor deti“. Náklady na toto dopravné značenie predstavovali takmer 1 600 eur a v plnej miere boli hradené zo strany dvoch sponzorov, mesto na ich realizáciu zo svojho rozpočtu nevynaložilo ani cent.“

Ďalšie aktuality

Pozvánka na zasadnutie Mestského zastupiteľstva - 12.12.2022

8. Dec 2022 13:31
V zmysle § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších…

Relácia mestského rozhlasu na 49. týždeň

8. Dec 2022 11:46
Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase v 49. týždni.

Všeobecne záväzné nariadenia mesta Prievidza č. 7/2022 –…

8. Dec 2022 9:34
Číslo: 7/2022 Prílohy: VZN_7…