23. Jul 2010 11:53

V záujme zvýšenia bezpečnosti detí

Príkladom úspešne zrealizovaných požiadaviek od občanov mesta je osadenie nových dopravných značiek „Pozor deti“ na sídlisku Sever – Koapnice, teda vo štvrtom volebnom obvode mesta. Hovorí Michal Dobiaš, predseda výboru volebného obvodu č. IV.: „Na základe podnetu od občanov našej mestskej časti som hľadal riešenie na osadenie dopravných značiek, ktoré prispejú k vyššej bezpečnosti detí pri ich ceste do materskej a základnej školy.

Po spoločných opakovaných rokovaniach s kompetentnými sa podarilo zabezpečiť osadenie značiek na uliciach energetikov a Gorkého. Na obidvoch týchto uliciach je z každej strany osadená viditeľná dopravná značka s označením „Pozor deti“. Náklady na toto dopravné značenie predstavovali takmer 1 600 eur a v plnej miere boli hradené zo strany dvoch sponzorov, mesto na ich realizáciu zo svojho rozpočtu nevynaložilo ani cent.“

Ďalšie aktuality

30-roční seniori v Necpaloch

27. Mar 2023 13:10
SLÁVNOSTNÁ ČLENSKÁ SCHÔDZA PRI PRÍLEŽITOSTI 30. VÝROČIA VZNIKU KLUBU DÔCHODCOV.

Rozprávkové javisko 2023

27. Mar 2023 7:43
Dňa 23. 3. 2023 sa v RKC v Prievidzi uskutočnila regionálna prehliadka detskej…

Relácia mestského rozhlasu na 12. týždeň

24. Mar 2023 10:44
Uverejňujeme krátke správy, ktoré boli vyhlasované v mestskom rozhlase v 12. týždni.