23. Jul 2010 11:53

V záujme zvýšenia bezpečnosti detí

Príkladom úspešne zrealizovaných požiadaviek od občanov mesta je osadenie nových dopravných značiek „Pozor deti“ na sídlisku Sever – Koapnice, teda vo štvrtom volebnom obvode mesta. Hovorí Michal Dobiaš, predseda výboru volebného obvodu č. IV.: „Na základe podnetu od občanov našej mestskej časti som hľadal riešenie na osadenie dopravných značiek, ktoré prispejú k vyššej bezpečnosti detí pri ich ceste do materskej a základnej školy.

Po spoločných opakovaných rokovaniach s kompetentnými sa podarilo zabezpečiť osadenie značiek na uliciach energetikov a Gorkého. Na obidvoch týchto uliciach je z každej strany osadená viditeľná dopravná značka s označením „Pozor deti“. Náklady na toto dopravné značenie predstavovali takmer 1 600 eur a v plnej miere boli hradené zo strany dvoch sponzorov, mesto na ich realizáciu zo svojho rozpočtu nevynaložilo ani cent.“

Ďalšie aktuality

Aktivity November

29. Nov 2023 13:21
Tréning pamäte Dňa 16.  Novembra 2023 sa v DC Bôbar Prievidza uskutočnil pre…

Zber biologicky rozložiteľného odpadu potrvá do 1.12.2023

29. Nov 2023 9:14
Vývoz nádob na biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad rodinných domov bude vzhľadom…

Informácie o spustení dotačného systému e grant

28. Nov 2023 10:04
Registrácia a prihlásenie na podávanie žiadostí o dotácie bude možné…