23. Jul 2010 11:53

V záujme zvýšenia bezpečnosti detí

Príkladom úspešne zrealizovaných požiadaviek od občanov mesta je osadenie nových dopravných značiek „Pozor deti“ na sídlisku Sever – Koapnice, teda vo štvrtom volebnom obvode mesta. Hovorí Michal Dobiaš, predseda výboru volebného obvodu č. IV.: „Na základe podnetu od občanov našej mestskej časti som hľadal riešenie na osadenie dopravných značiek, ktoré prispejú k vyššej bezpečnosti detí pri ich ceste do materskej a základnej školy.

Po spoločných opakovaných rokovaniach s kompetentnými sa podarilo zabezpečiť osadenie značiek na uliciach energetikov a Gorkého. Na obidvoch týchto uliciach je z každej strany osadená viditeľná dopravná značka s označením „Pozor deti“. Náklady na toto dopravné značenie predstavovali takmer 1 600 eur a v plnej miere boli hradené zo strany dvoch sponzorov, mesto na ich realizáciu zo svojho rozpočtu nevynaložilo ani cent.“

Ďalšie aktuality

Voľby do Európskeho parlamentu 2024

27. máj 2024 12:45
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky Rozhodnutím č.12 / 2024 Z.z. vyhlásil…

Rekonštrukcia lávok na Nábreží sv. Cyrila

27. máj 2024 8:10
Mesto prostredníctvom verejného obstarávania hľadá dodávateľa pre zákazku…

Nový chodník na Ul. J. Francisciho

27. máj 2024 8:02
Mesto vybuduje chodník k centrálnemu detskému ihrisku vo vnútrobloku na Ul. J.…