19. Nov 2021 12:27

V Prievidzi pribudne ďalší chodník

V časti Necpaly mesto Prievidza vybuduje spojovací chodník medzi Veľkonecpalskou a Malonecpalskou ulicou.

V závere novembra sa začne realizácia ďalšej investičnej akcie mesta Prievidza. Výstavba spojovacieho chodníka medzi Veľkonecpalskou a Malonecpalskou ulicou bola pripravená na základe opakovaných požiadaviek obyvateľov tejto lokality.

Rozsah prác je určený schválenou projektovou dokumentáciou. Kryt chodníka bude realizovaný navrhnutý z betónovej dlažby. Realizácia chodníka musí rešpektovať jestvujúcu niveletu cesty a priľahlé plochy, vjazdy k priľahlým pozemkom, nehnuteľnostiam, napojeniam na existujúce miestne a účelové komunikácie. Cena prác je 12 638,77 eur vrátane DPH.

Ďalšie aktuality

Oprava poruchy pitnej vody

10. Apr 2024 9:01
Informujeme obyvateľov, že z dôvodu opravy poruchy na verejnom vodovode bude dnes…

Ekorok s Nestlé

9. Apr 2024 8:27
19. apríla sa od 9:30 do 12:00 hodiny na Námestí slobody uskutoční 21. ročník…

Mesto zrekonštruuje výbehy pre psov

9. Apr 2024 8:12
Mesto Prievidza spravuje aktuálne desať výbehov pre psov. V súčasnosti chystá…