19. Nov 2021 12:27

V Prievidzi pribudne ďalší chodník

V časti Necpaly mesto Prievidza vybuduje spojovací chodník medzi Veľkonecpalskou a Malonecpalskou ulicou.

V závere novembra sa začne realizácia ďalšej investičnej akcie mesta Prievidza. Výstavba spojovacieho chodníka medzi Veľkonecpalskou a Malonecpalskou ulicou bola pripravená na základe opakovaných požiadaviek obyvateľov tejto lokality.

Rozsah prác je určený schválenou projektovou dokumentáciou. Kryt chodníka bude realizovaný navrhnutý z betónovej dlažby. Realizácia chodníka musí rešpektovať jestvujúcu niveletu cesty a priľahlé plochy, vjazdy k priľahlým pozemkom, nehnuteľnostiam, napojeniam na existujúce miestne a účelové komunikácie. Cena prác je 12 638,77 eur vrátane DPH.

Ďalšie aktuality

Ochrana lesov pred požiarmi v roku 2023

29. Mar 2023 8:22
V posledných troch rokoch znova stúpa v prievidzskom regióne počet požiarov, ktoré…

Mesto Prievidza oslávilo deň učiteľov

28. Mar 2023 14:07
Aj tento rok si 28. marca o 9:00 hod. v priestoroch KaSS v Prievidzi 20 učiteľov…

Pracovné trhy 2023

28. Mar 2023 9:23
Kontaktné centrum Prievidza v rámci projektu Podpora zamestnateľnosti v regióne…