10. Jul 2023 9:02

V meste Prievidza začnú práce na vodozádržných opatreniach

V utorok 11. júla dôjde k odovzdaniu dvoch stavenísk na akciu „Vodozádržné opatrenia v meste Prievidza“. Stavebné práce sa budú realizovať v mestskom parku a na Mierovom námestí a budú trvať zhruba 120 dní. Na realizáciu diela v celkovej hodnote cca. 360 tis. eur bol poskytnutý nenávratný finančný príspevok.

Práce na vodozádržných opatrenia v meste Prievidza v lokalite mestský park bude realizovať spoločnosť STRABAG, s.r.o. Prievidza. V pôvodnej trase komunikácií bude pochôdzna vrstva pre peších vymenená za priepustný povrch s vodozádržnou funkciou v kombinácii s vegetáciou podporujúcou zadržiavanie vody a výpar zrážkovej vody z drenážneho betónu ZAPA DROP. Časť existujúcich komunikácií pre peších bude odstránená a nahradená zeleňou, osadený bude i nový mobiliár.

Paralelne začne spoločnosť M – Silnice, s.r.o. Žilina s prípravnými a stavebnými prácami na vodozádržných opatreniach v meste Prievidza v lokalite Mierové námestie.

„Pochôdzna vrstva bude vymenená za priepustný povrch s vodozádržnou funkciou v kombinácii s vegetáciou podporujúcou zadržiavanie vody a výpar zrážkovej vody. Nová spevnená plocha bude z mlatu s vykonaním sadových úprav a počíta sa rovnako osadením nového mobiliáru,“ popisuje úpravy Ing. Nikmonová, vedúca odboru stavebného poriadku.

Ďalšie aktuality

Voľby do Európskeho parlamentu 2024

27. máj 2024 12:45
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky Rozhodnutím č.12 / 2024 Z.z. vyhlásil…

Rekonštrukcia lávok na Nábreží sv. Cyrila

27. máj 2024 8:10
Mesto prostredníctvom verejného obstarávania hľadá dodávateľa pre zákazku…

Nový chodník na Ul. J. Francisciho

27. máj 2024 8:02
Mesto vybuduje chodník k centrálnemu detskému ihrisku vo vnútrobloku na Ul. J.…