10. Jul 2023 9:02

V meste Prievidza začnú práce na vodozádržných opatreniach

V utorok 11. júla dôjde k odovzdaniu dvoch stavenísk na akciu „Vodozádržné opatrenia v meste Prievidza“. Stavebné práce sa budú realizovať v mestskom parku a na Mierovom námestí a budú trvať zhruba 120 dní. Na realizáciu diela v celkovej hodnote cca. 360 tis. eur bol poskytnutý nenávratný finančný príspevok.

Práce na vodozádržných opatrenia v meste Prievidza v lokalite mestský park bude realizovať spoločnosť STRABAG, s.r.o. Prievidza. V pôvodnej trase komunikácií bude pochôdzna vrstva pre peších vymenená za priepustný povrch s vodozádržnou funkciou v kombinácii s vegetáciou podporujúcou zadržiavanie vody a výpar zrážkovej vody z drenážneho betónu ZAPA DROP. Časť existujúcich komunikácií pre peších bude odstránená a nahradená zeleňou, osadený bude i nový mobiliár.

Paralelne začne spoločnosť M – Silnice, s.r.o. Žilina s prípravnými a stavebnými prácami na vodozádržných opatreniach v meste Prievidza v lokalite Mierové námestie.

„Pochôdzna vrstva bude vymenená za priepustný povrch s vodozádržnou funkciou v kombinácii s vegetáciou podporujúcou zadržiavanie vody a výpar zrážkovej vody. Nová spevnená plocha bude z mlatu s vykonaním sadových úprav a počíta sa rovnako osadením nového mobiliáru,“ popisuje úpravy Ing. Nikmonová, vedúca odboru stavebného poriadku.

Ďalšie aktuality

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky 2023

29. Sep 2023 13:20
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky dňa 9. 6. 2023, rozhodnutím č. 204/2023…

Oznam o zatvorení pokladne

29. Sep 2023 10:12
Oznamujeme verejnosti, že pokladňa na mestskom úrade bude dňa 29. septembra 2023 od…

Problémy s bezprístrešnými obyvateľmi vyžadujú systematické…

28. Sep 2023 12:11
Problém s ľuďmi bez domova je v Prievidzi vypuklý rovnako ako takmer v každom meste…