3. Jun 2011 5:04

Úspechy žiakov v EkoFonde

EkoFond SPP pre žiakov a učiteľov II. stupňa základných škôl vyhlásil už tretí ročník súťaže na tému "Energia u nás doma". Súťaž je súčasťou dlhodobého projektu EkoFond pre školy. Cieľom tohto projektu je podporiť záujem žiakov a pedagógov základných škôl o vzdelávanie v oblasti energetickej efektívnosti a ochrany životného prostredia. Do tejto súťaže sa opätovne zapojila aj Základná škola na Ul.

Rastislavova v Prievidzi a oplatilo sa.

V kategórii „Najlepšie zrealizované energetické opatrenie“ získali žiaci školy pod vedením p. učiteľa Mgr. Ivana Kováčika 1. MIESTO.

V kategórii „Najlepší pokus“ sa škola umiestnila na 3. MIESTE vďaka zhotovení solárneho boxu pod vedením Mgr. Dany Píšovej.

Blahoželáme a ďakujeme žiakom aj menovaným pedagógom za ich vynikajúcu prácu a reprezentáciu školy aj mesta.

 

PaedDr. Václava Juríková

Ďalšie aktuality

Oznam o prerušení dodávky tepla TÚV a ÚK

6. Dec 2023 12:18
PTH, a.s. týmto oznamuje svojim odberateľom tepla, že z dôvodu odstránenia havárie…

Zrušenie zasadnutia VVO č. I

6. Dec 2023 11:09
Oznamujeme verejnosti, že zajtra t.j. vo štvrtok 7.12.2023 sa neuskutoční…

Stránkové dni a úradné hodiny

5. Dec 2023 16:39
Oznamujeme verejnosti, že s účinnosťou od 1.12. 2023 sa určujú stránkové dni a…