30. máj 2011 11:24

Úspech našich žiakov v medzinárodnom projekte

EURÓPA V ŠKOLE je medzinárodným projektom, ktorého gestormi sú medzinárodné organizácie: Rada Európy, Európsky parlament a Komisia Európskej únie. Projekt prebieha za podpory Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Krása detského spontánneho prejavu, vydarená kompozícia,zmysluplný obsah tvorený na základe vlastných hodnotových postojov,  kreativita vychádzajúca z pocitov a prežívania témy Mládež a dobrovoľníctvo, rôznorodosť techník, ako i multimediálne spracovanie...

– to sú atribúty, na základe ktorých sa žiaci zo ZŠ P. J. Šafárika v Prievidzi stali víťazmi  58. ročníka celoslovenského kola Európy v škole.

Cenu v kategórii výtvarnej tvorby za projekt „Od srdca k srdcu „ / autor: kolektív žiakov I.stupňa ZŠ  / a cenu v kategórii multimediálnej tvorby za projekt „ Myslíme srdcom – robíme srdcom „ /autor: kolektív 4. a 5. ročníka ZŠ / prevzali zástupcovia kolektívov na slávnostnom stretnutí Dňa Európy v škole v Bratislave 17.mája 2011 za prítomnosti   ministra školstva SR  Eugena Jurzycu.

Okrem týchto cien získali naši žiaci aj Čestné uznanie v kategórii výtvarnej skupinovej tvorby za triptych „Čo cíti moje srdiečko“.

Poďakovanie za úspešnú reprezentáciu mesta Prievidza patrí nielen našim tvorivým a zručným žiakom, ale aj pedagógom, ktorí svojou motiváciou a odborným prístupom tiež prispeli k tomuto nádhernému úspechu.

 Mgr. Jana Homolová, ZŠ P. J. Šafárika Prievidza

Ďalšie aktuality

Výmena okien vo veľkej telocvični CVČ

2. Dec 2022 7:38
V týchto dňoch prebieha výmena okien v telocvični Centra voľného času.

Racionalizácia siete škôl zlepší podmienky vzdelávania detí

2. Dec 2022 7:27
Návrh na zrušenie ZŠ Šafárika a prechod žiakov a zamestnancov do nástupníckej školy…

Relácia mestského rozhlasu na 48. týždeň

1. Dec 2022 11:34
Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase v 48. týždni.